IMG_7339
28. 2.
Úterý 28. února 2017, 9.00 hodin
Café Louvre
Národní 22, Praha 1
Pořadatel: Trade-off a CETA
,

Pracovní snídaně „Zabrání licencování nebankovních úvěrových institucí nadměrnému zadlužování klientů? Záměr vs. realita“

Redakce časopisu Trade-off ve spolupráci s Centrem ekonomických a tržních analýz (CETA) uspořádala 28. února 2017 další pracovní snídani, jejíž hlavní tématikou byla úskalí trhu se spotřebitelskými úvěry a dopady nové legislativní úpravy v oblasti úvěrování. Představena byla studie zpracovaná společností SILVER BC, jejíž podstatou bylo testování nebankovních společností nabízejících v ČR spotřebitelské úvěry. Prostřednictvím reálných osob, které měly negativní záznam v registru klientských informací a pohybovaly se na hranici úvěrovatelnosti, byla prověřována ochota nebankovních společností poskytnout zadluženým žadatelům úvěr.

O výsledcích studie a dopadu nové legislativní úpravy na fungování nebankovních úvěrových institucí diskutovali přizvaní odborníci:

Ladislav Kročák, ředitel sekce dohledu II České národní banky
Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra
Jindřich Vaněk, jednatel společnosti SILVER BC
Aleš Rod, ředitel výzkumu CETA

 

Akce předchozích let

2017 2016 2015
Limited time offer concept with stack of money and stopwatch in woman hands - shallow depth

Výzkum: Na trhu se spotřebitelskými úvěry dochází k porušování licenčních povinností až třetinou poskytovatelů

Nová regulace trhu se spotřebitelskými úvěry (zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru účinný od 1.12.2016) přinese poskytovatelům úvěrových produktů zásadní novinku – povinnost prověřit úvěruschopnost spotřebitele na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele. A pokud je to nezbytné pak i z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele či z jiných zdrojů (§ 86 zákona). Praktické naplňování této podmínky testovalo v praxi Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) po konzultaci se Spotřebitelským fórem.
více

1. 3. 2017, 9.59 -