2017-3 4

Marek Numerato

Marek Numerato vystudoval politologii na FSV UK a je stálým spolupracovníkem Liberálního institutu. Věnuje se vzdělávání a sportu.

Články autora:

více článků autora

Články které autor přeložil:

více článků, které autor přeložil