Misa foto

Michaela Proskočilová

Michaela Proskočilová vystudovala teorii a filozofii komunikace na Filozofické fakultě ZČU v Plzni. Několik let působila v oblasti personálního managementu. Nyní se věnuje řízení projektů v Centru ekonomických a tržních analýz.

Články autora:

více článků autora

Články které autor přeložil:

více článků, které autor přeložil