Richard Ďurana

Richard Ďurana

autor

Richard Ďurana pôsobí ako riaditel‘ INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, najcitovanejšieho slovenského ekonomického think tanku.

Články autora:

více článků autora

Články které autor přeložil:

více článků, které autor přeložil