Trade-off
0/2015

Stínová ekonomika, migrace, krize - stěžejní témata nultého čísla.

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou úvodní číslo časopisu Trade-off – „časopisu pro českou a slovenskou konkurenceschopnost“. Název ani podtitul jsme nevolili lehkovážně. Věříme, že se v nich skrývají přesvědčivé důvody, proč vám dokážeme každé tři měsíce přinést jiný a lepší čtenářský zážitek, než na jaký jste byli zvyklí.

Proč konkurenceschopnost?
Klíčem ke konkurenceschopnosti je vidět dál než ostatní a dokázat tuto vizi prosadit. A schopnost vidět dál se nejlépe rozvíjí v odborných, často i velmi teoretických debatách. Kdo z lidí z praxe však má čas účastnit se vědeckých konferencí a číst akademické žurnály? My proto čtenářům tyto odborné debaty zpřístupňujeme. Oslovujeme odborníky na daná témata a přinášíme vám v přístupné podobě to nejnovější, živé poznání. Věříme, že tím získáváte podstatnou konkurenční výhodu oproti těm, kteří si nenajdou čas svoje vzdělávání doplňovat o aktuální témata a poznatky.

Proč českou a slovenskou?
Žádné teoretické poznání není účinné, nedá-li se aplikovat. Naše články jsou proto vždy o realitě. A protože žijeme v Česku a na Slovensku, jsou naše články především zaměřené na jevy, které mají význam v kontextu našich krajin.

Proč Trade-off?
Trade-off se dá přeložit jako „volba něco za něco“, anebo také velmi volně jako princip „nic není zadarmo“. Trade-off je situace, kdy člověk musí volit mezi alternativami, a když si vybere jednu cestu, druhé se mu uzavřou; situace, ve které když něčemu dá přednost, něco jiného musí obětovat. My věříme, že to je vždy případ hospodářsko-politických problémů. Každé jejich řešení má i svou odvrácenou stranu a pro jeho správné zhodnocení ji nesmíme opomíjet. Proto naše články nenabízejí jen jeden úhel pohledu, ale představují relevantní odborné názory, i kdyby byly protichůdné.

Co vám nabízíme tentokrát?
Pro úvodní číslo jsme pro vás vybrali tři témata, jež pálí dnešní společnost a která bychom mohli shrnout pod společný název Hospodářství ve stínu.

Jednak se věnujeme stínové ekonomice – tomu, jaké jsou její příčiny, proč je tak důležitá i jaká jsou možná řešení. Přinášíme rozhovor s předním světovým odborníkem na šedou ekonomiku Friedrichem Schneiderem. Dalšími tématy jsou migrace, která dnes zastiňuje hospodářské problémy a prodrala se na výsluní mediálního zájmu, a krize, situace, kdy ekonomickou výkonnost země zakryl stín úpadku… V článcích zasazujeme oba jevy do kontextu, který se v médiích příliš nezmiňuje, a ukazujeme některá nečekaná, ale přitom funkční řešení.

Ochutnávkou dalších rubrik, na které se můžete těšit v příštích číslech, je pak Ekonomické věštění. Prognóz jsou sice plné noviny, ale málokdo se zpětně ptá, nakolik odpovídaly skutečnosti. My takovou analýzu pro vás budeme přinášet pravidelně.

Přejeme vám příjemné a hlavně přínosné počtení!

Miroslav Svoboda
šéfredaktor

Počet stran: 92
Cena: nulté číslo je neprodejné