Trade-off
1/2016

Nové trendy filantropie, turbulentní Evropská unie, reforma soukromého práva, teorie luxusu.

Milí čtenáři,
dostáváte do rukou první pravidelné číslo magazínu Trade-off. Nulté číslo časopisu vzbudilo velký ohlas, což nás nesmírně potěšilo! Znamená to, že jsme se vydali správným směrem a že se podařilo naplnit hlavní myšlenku Trade-offu – že jde o časopis pro ty, kdo chtějí mít argumentační převahu.

I tentokrát vám tedy přinášíme články a rozhovory o tématech, kterým v médiích obvykle není věnován dostatečný prostor, a ukázat vám na ně zajímavé a fundované pohledy. Společným jmenovatelem dnešního čísla jsou nové trendy či jedním slovem reforma.

Reforma filantropie
Prvním tématem čísla je filantropie – oblast, která se v posledních letech bouřlivě rozvíjí, pokud jde o nové oblasti zájmu, ale hlavně pokud jde o nové a účinnější způsoby fungování. Rozebereme problém, jak u nás rozeznat kvalitní neziskové organizace, a tento pohled konfrontujeme s novými trendy v USA. Uděláme si krátký exkurz do 19. století, které pro nás může být i dnes inspirací. Hlavním lákadlem však, doufám, budou zkušenosti jednoho z nejznámějších filantropů tohoto regionu – slovenského prezidenta Andreje Kisky, s nímž přinášíme exkluzivní rozhovor.

Reforma Evropské unie
Únorový summit Evropské unie, týkající se požadavků Velké Británie, na chvíli zazářil ve zpravodajství, ale rychle zapadl. Přitom reforma EU, o kterou se snaží David Cameron, je i pro naši budoucnost zcela zásadní. Co vlastně ona reforma představuje? Co by se stalo, kdyby Velká Británie po červnovém referendu vystoupila z EU? Byla by dezintegrace výhodná? Jaká opatření dnes přijmout na evropské úrovni? Na tyto otázky se budeme u tohoto tématu soustředit.

Reforma soukromého práva
Starý občanský a starý obchodní zákoník byly nahrazeny teprve před pár lety. Přesto věříme tomu, že už nastal čas, abychom se alespoň krátce zamysleli nad změnami, které přinesly, a zhodnotili je. Kromě článků najdete i k tomuto tématu jeden výjimečný rozhovor – bilancování s Karlem Eliášem, hlavním autorem nového občanského zákoníku.

To není všechno
Rádi bychom mezi jednotlivými čísly našeho časopisu udrželi určitou kontinuitu. Proto jsme se rozhodli přidat alespoň jeden článek, který toto číslo propojí s minulým (na téma migrace si v oddílu o Evropské unii vzpomeneme článkem o Schengenu), ale také článek, který bude ochutnávkou příštích témat (tentokrát se dočtete o ekonomii luxusu). A nemůže chybět ani oblíbená sekce Predikce rok poté, v tomto čísle na téma inflace.

Přeji vám příjemné a hlavně přínosné počtení

Miroslav Svoboda
šéfredaktor

Počet stran: 80
Cena: 250 Kč