Trade-off
1/2017

Zdravotnictví. Ochrana spotřebitele. Nová válka.

Bystré čtenářky, zvídaví čtenáři,

začínáte listovat jarním číslem čtvrtletníku Trade-off. Pomyslíme-li v zimě na jaro, obvykle se nám vybaví kvetoucí sněženky, kočičky ve váze, hlasitý ranní zpěv ptáků, hopsající kůzlata, zajíčci-březňáci a Velikonoce. Blížící se nejvýznamnější křesťanské svátky roku signalizuje Popeleční středa, která je pravidelně předbíhá o 46 dní. Křesťanům začíná čtyřicetidenní postní období s 6 nedělemi, v nichž se půst nedrží. Je zajímavé, že v roce 2017 oslaví Velikonoce v jednom termínu všichni křesťané, přestože se gregoriánský kalendář, jenž je ve světě nejrozšířenější, s juliánským kalendářem, jímž se tradičně řídí ruská, srbská a řecká pravoslavná církev, dlouhodobě rozcházejí. Během každoročního udělování popelce zní v kostelích věta: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ Zdůrazněním lidské smrtelnosti a pomíjivosti se zvyšuje význam podstatných věcí, trvalých duchovních hodnot a morálních principů v životě člověka. Ten by měl být připraven k pomíjivým skutečnostem a zážitkům přistupovat s nadhledem, s patřičným odstupem a hlavně správně.

Poprvé v životě jsem slyšel lidi během mše se nahlas smát. Bylo to po udělení popelce v kostele svatého Mikuláše ve Znojmě, kde farář vzpomenul jednoho pana profesora, který navrhl studentům, aby své dotazy z důvodu zachování diskrétnosti a anonymity napsali na lístek papíru. Poté dotazy četl a odpovídal. Až narazil na lístek, na němž bylo pouze slovo „idiot“. Po jeho přečtení se krátce zarazil, aby vzápětí řekl: „Dosud jsem odpovídal na vaše dotazy, z nichž většina nebyla podepsaná. Nyní mám v ruce lístek, na němž sice není dotaz, ale je tam podpis!“

Po mši následoval křest dvou nemluvňat. Druhé v pořadí pojmenovali Albertinou Benediktou. Druhé křestní jméno jí rodiče dali po Svaté Terezii Benediktě od Kříže, vlastním jménem Edith Stein, která byla v roce 1942 zavražděna v Osvětimi. Za svůj bohatý, pozoruhodný život se stala jednou z 6 patronek a patronů Evropy. Její konverze od židovství ke křesťanství a její činnost a oběť jsou svázány s Evropou. I díky ní pociťujeme, že vedle rodiště a bydliště, příslušnosti k národu jsme také rádi Evropany. Je příznačné, že si to nejčastěji uvědomíme daleko od domova na evropském kontinentu nebo když se naše evropská perspektiva ocitne v ohrožení (www.trade-off.cz, články v čísle 0/2015). Naši ctění čtenáři prismatem vlastních hodnot a preferencí posoudí, jak se naši autoři zhostili klíčových témat tohoto čísla, jimiž jsou: nová válka, zdravotnictví a jak ho reformovat a zda a jak chránit spotřebitele. Je přirozené, že v evropských dějinách nacházíme inspiraci a stále aktivněji využíváme evropský prostor nejen k trávení dovolené, ale k získávání zkušeností, rozvíjení profesní kariéry a vytváření společné mírové budoucnosti.

 

Jiří Schwarz, vydavatel