Trade-off
1/2018

 

Bystré čtenářky, zvídaví čtenáři,

s koncem starého roku se stejně rychle blíží začátek nového roku 2018. Novoroční předsevzetí v současnosti moc „neletí“. I když to není zcela jisté. Možná, že v některých věkových nebo jiných skupinách ještě „frčí“, ale určitě není „in“ je přiznávat.

Předsevzetí si dávají spíše soutěživí lidé, kteří chtějí vyniknout na veřejnosti nebo v kruhu známých. Předsevzetím vytvořenou motivací soutěží spíše sami se sebou, když chtějí změnit své návyky, styl, popřípadě vizáž. Jakákoli snaha o změnu zažitých stereotypů vyžaduje dodatečnou energii. Výdej energie často bolí. Platí to jen do té míry, než se stane člověku potěšením, přičemž pozitivní motivace k takové psychologické transformaci pomáhají. Jakmile se nový vzor v tomto případě pozitivního chování stane stereotypem, pozitivně laděný člověk začíná uvažovat o novém předsevzetí. Prostě vždy je co zlepšovat!

Témata tohoto čísla, která nás budou provázet adventem, Vánocemi, Silvestrem, Novým rokem a téměř celým zbytkem zimy, nás k předsevzetím přímo vybízejí. Kvalitním vzděláním, do něhož se vyplatí investovat v každém věku, lze nabýt schopností a dovedností, díky nimž budeme v zaměstnání spokojeni nejen s obsahem své práce, ale také s jejím finančním ohodnocením. Dobré vzdělání usnadňuje volbu profese a povolání a společně představují rozhodující atributy pro nalezení uspokojení v práci a štěstí v životě, které je naším dalším klíčovým tématem.

Co udělat s vydělanými penězi, které nestihneme do budoucí výplaty utratit? Určitě jste zaslechli, že je lze uložit takovým způsobem, aby přinášely pravidelné výplaty. Jednou možná tak velké jako vaše příjmy z práce. Tomuto tématu věnujeme několik článků pod souhrnným názvem Peníze a banky. Jednou z alternativ úspor a finančních investic jsou investice do umění. Tyto investice podporují nejen mladé umělce a motivují je k další tvůrčí činnosti, ale napomáhají ozvláštnění naší reality. Vznikne-li jedinečné dílo, které je výsledkem správného mixu spontaneity a záměru, můžeme celý tvůrčí proces s jeho unikátním výsledkem nazvat uměním. Umění nemusí být bezpodmínečně krásné, ale musí být zajímavé. Lidé nakupují výtvarné umění k dotvoření estetiky jejich životního prostoru. Poctivému umění i podvodnému pseudoumění se věnujeme hned v několika článcích.

O tom, jak moderní technologie mohou měnit náš život, pojednává část o chytrých městech. Zkušenosti s prosazováním nových technologií a jejich vlivy na lidský život jsou dvojaké. Doufejme, že poučeni z minulosti budeme před jejich nežádoucími účinky chránit ty, kteří sami nedovedou vyhodnotit jejich destruktivní účinek, tedy naše děti.

K vybraným problémům klíčových témat tohoto čísla se vyjadřuje expremiéra Mirek Topolánek v rozhovoru, který vznikl před vyhlášením jeho účasti v prezidentské volbě. Tím se liší od většiny jeho rozhovorů z poslední doby. Přesvědčte se o tom sami!

Přejme si, aby se věci kolem nás vyvíjely tak, abychom byli lepšími! Splněním pozitivních předsevzetí se člověku změní život. Nepochybně jej učiní pro jeho samotného lepším, což bude mít pozitivní vliv na náladu v jeho blízkém okolí a v komunitě, v níž žije a pracuje.

Buďme v novém roce 2018 činorodí a pomožme tím nejen sobě! Přispět k tomu hodlá i obsah  tohoto čísla časopisu Trade-off.

 

Jiří Schwarz

vydavatel časopisu Trade-off