2018-3 8

GDPR: Odkud a k čemu?

1. 6. 2018, 12.30 - Trade-off 3/2018 - Martin Pánek

GDPR je zřejmě nejznámější bruselskou regulací, hravě překonává MiFID (regulace investičních trhů), AMLD (regulace proti praní špinavých peněz) nebo REACh (regulace používání chemikálií). „Populárnější“ už je snad jedině Dublin IV o azylovém řízení. Co to je GDPR a kde se vůbec vzalo? Jak je možné, že se o tom debatuje až dnes, když příslušná legislativa byla schválena v dubnu 2016 a navržena dokonce v lednu 2012? To si povíme v tomto článku. V první části se zaměřím na proces vzniku této regulace a ve druhé stručně popíšu, co GDPR znamená pro velké firmy, proti kterým je GDPR zřejmě namířeno.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, GDPR) je – jak už název napovídá – nařízením Evropské unie. Nařízení se od směrnice liší tím, že o něm rozhoduje pouze Evropská unie, tedy Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie a parlamenty členských států jsou zcela ze hry. Jakmile je nařízení přijato, má přímý účinek. Což znamená, že jakmile si v členských státech lidé všimnou, že něco takového existuje, politici už řeknou jenom: „S tím už se nedá nic dělat, vše je dojednáno a schváleno.“

Monopol na navrhování nové eurolegislativy má Evropská komise. Pod vedením Josého Barrosa přišla v lednu 2012 s návrhem směrnice. V Komisi měla toto nařízení na starosti Viviane Redingová, dlouholetá komisařka z Lucemburska, známá snižováním roamingových poplatků nebo tlakem na zavedení genderových kvót.

Návrh zavádí povinnost členských států zřizovat orwellovského inspektora ochrany osobních údajů a Evropskou radu pro ochranu údajů a další regulace, které zatíží podniky po celé Evropě. Text potom ale dostal do ruky Evropský parlament, tedy sbor více než 700 poslanců s přebujelými egy, nulovými znalostmi technologických firem a svatým nadšením šířit dobro, i kdyby kvůli tomu měl zaniknout svět. Zpravodajem se stal Jan Philipp Albrecht, zelený europoslanec z Německa.

Na plénu Evropského parlamentu se hlasovalo 12. března 2014, tedy těsně před volbami do Evropského parlamentu. Pokud si nepamatujete, že by se v probíhající kampani vedla o tomto předpisu debata, nejste sami. Čeští poslanci včetně ODS toto nařízení na plénu podpořili jako jeden muž. Proti byl pouze UKIP a další dva poslanci, celkem deset hlasů (627 hlasů bylo pro). Radě ministrů se návrh Evropského parlamentu nelíbil. To je výjimečná situace, 85 % unijní legislativy pokládá Rada za bezrozpornou a schválí ji dříve, než vůbec zasedá resortně příslušná Rada (to není nadsázka!).

Rada se s tím nakonec za asistence vybraných poslanců z parlamentu a úředníků z komise (tzv. interinstitucionální jednání alias trialog) „mazlila“ dva roky, až „vymazlila“ nový text, který dobře znáte právě z těch firemních školení, kde usrkáváte kafe a chytáte se za hlavu, kdo mohl takové zbytečné nesmysly vůbec dát na papír. Jediní Rakušané se na hlasování v Radě ministrů postavili proti, ostatní členské státy nařízení podpořily. Rada nařízení schválila písemnou procedurou jako takzvanou naléhavou záležitost.

Debata se ostatně nevedla ani před sněmovními volbami o pár měsíců dříve, které nakonec vygenerovaly babišovsko-sobotkovskou vládu, jež nařízení odsouhlasila. Vymínila si ale do oficiálního zápisu aspoň pár kritických odstavečků. Hned další týden se tento kompromisní text dostal na plénum europarlamentu do tzv. druhého čtení. Toto nelze plést s druhým čtením v naší sněmovně, jde o úplně jinou proceduru. V EU znamená druhé čtení následující: pokud Rada přijme jiný text než Evropský parlament, stanoví jednací řád, že parlament text schvaluje automaticky, nepodá-li nikdo pozměňovací návrh nebo zamítací návrh. Při podání pozměňovacího návrhu se však hlasuje pouze o tomto návrhu, nikdy ne o celém textu.

 

2018-3 6

 

Mějte na paměti, že původní text schválil minulý parlament ještě před eurovolbami. A Rada schválila písemnou procedurou tento text 8. dubna 2016, v pátek. Hned další týden bylo plenární zasedání Evropského parlamentu, na kterém bylo nařízení expresní rychlostí projednáno ve výboru v úterý, ve středu byla rozprava na plénu a ve čtvrtek hlasování. Problém je, že se o ničem nehlasovalo, neboť poslanci měli na podání pozměňovacích návrhů čas pouze do úterý 19:00.

Europoslanecký klub Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) Nigela Farage obvykle podává zamítací návrhy na všechny texty ve druhém čtení automaticky, pokud neexistuje pádný důvod učinit jinak. Ani po konzultaci nevím, jaký důvod přesně vedl k tomu, že u GDPR zamítací návrh podán nebyl, ale jeví se jako pravděpodobné, že asistentům zodpovědným za tuto oblast to prostě uniklo v té rychlosti, s jakou byl text předložen plénu. Pravidla klubu EFDD navíc vyžadují projednání všemi zastoupenými stranami před tím, než se jménem skupiny podá pozměňovací návrh. Je taktéž pravděpodobné, že na takové projednání nebylo dost času. Text tedy Evropským parlamentem prošel rychleji než německá armáda Francií a bez hlasování byl přijat.

 

2018-3 7

 

Není mi jasné, proč takový spěch. Písemná procedura se v Radě smí použít pouze k naléhavým záležitostem. Proč je GDPR, jež začalo platit až dva roky poté, tak naléhavá věc, že nemohlo počkat na řádné zasedání Rady a že nemohlo počkat na další plenární zasedání Evropského parlamentu, to si asi musí laskavý čtenář domyslet sám.

Abych uvedl čtenáře do perspektivy. Standardní uzávěrka na podání pozměňovacích návrhů je běžně ve středu v poledne před plenárním zasedáním. Jenže ve středu v poledne ještě tento návrh Rady ani neexistoval! Rada ho schválila v pátek a Konference předsedů, tj. orgán zodpovědný za pořad jednání, jej zařadila hned na zasedání v dalším týdnu. Co se týče Evropské unie a jejího smyslu pro fair play a řádný legislativní proces, jsem velký cynik, ale že je toto možné, to jsem tedy překvapen i já.

Na Twitteru se to komentáři k GDPR jenom hemží, na zpravodajských a poradenských webech je rozborů taktéž habaděj, za pár sekund jich dokáže každý najít spoustu. Takže tady to máme: unijní legislativu tak zásadní, že z ní šílejí firmy i úřady a že vstoupila do širokého povědomí, a naši volení zástupci v Evropském parlamentu na seznámení měli jeden den a naši volení zástupci v českém parlamentu měli na seznámení s ní sice teoreticky spoustu dní a mohou s touto legislativou klidně nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím mohou dělat.

Naději poskytuje český podnikatel Michal Hardyn: „Před GDPR může zachránit jen jediná věc – nedostatek úředníků.“ Nic jiného totiž nepomůže. Neexistuje nic (s výjimkou vystoupení z EU), co může jakýkoliv český politik udělat pro to, aby GDPR přestalo platit. Pokud Evropská komise nebude chtít, regulaci nezmění, i kdyby to chtěli všichni premiéři a ministři členských států a všichni europoslanci.

Co to všechno ale znamená? Evropští politici a evropští novináři z listu Politico se domnívají, že Brusel je teď v podstatě světovým regulátorem, protože velké firmy jako Facebook nemají jinou možnost než uplatnit unijní pravidla celosvětově.

Agentura Reuters však už reportovala, že Facebook vyjme 1,5 miliardy uživatelů z dopadu GDPR, neboť to nejsou uživatelé z EU. GDPR tak dopadne pouze zhruba na čtvrtinu uživatelů Facebooku. Průměrná tržba z evropského uživatele je navíc pro Facebook zhruba čtvrtinová oproti severoamerickému uživateli. Facebook si tak snadno může dovolit křížově dotovat svoje evropské uživatele, aby si udržel evropský trh.

Úsměvná je i historka z cesty české komisařky Věry Jourové (pod niž tato agenda spadá v nové, Junckerově komisi) do Kalifornie, kde se setkala se zástupci Googlu a Facebooku. A podle svých slov, jak je reportuje Wall Street Journal, očekávala, že tyto firmy se budou nové legislativy obávat. Avšak sama říká: „Byli v klidu. A to mě znervóznilo. Mají peníze, armádu právníků, armádu techniků atd.“

Jourová tak v Kalifornii objevila něco, co je ekonomům známé jako teorie regulace, jejímž průkopníkem byl chicagský ekonom George Stigler. Ten přišel právě na toto: regulace prospívají velkým firmám, které si mohou dovolit zvýšené náklady na studování a implementaci regulací a jejich zpochybňování před soudem. Jejich menší konkurenti si tyto náklady dovolit nemohou, a jsou proto nuceni opustit trh.

Antonio García Martínez z časopisu Wired shrnuje: „Tohle dává z pohledu EU smysl jedině v případě, že jejich předpokladem je, že GDPR se stane globálním zlatým standardem, a ne pouze dalším obtěžujícím nákladem podnikání v EU. Již nyní je jasné, že to bude to druhé. Nikdo nebude GDPR implementovat mezinárodně.“ A dodává: „GDPR bude jako Y2K, ale každý den: vznikne celé parazitické odvětví konzultantů, kteří budou děsit managementy firem a vytáhnou z nich peníze na tučné odměny – a nakonec to nepřinese nic pozitivního, velmi pravděpodobně však spoustu negativního.“

 

Autor: Martin Pánek

 

O autorovi:

Martin Pánek je ředitelem Liberálního institutu a asistentem v europoslaneckém klubu EFDD. Vystudoval ekonomickou analýzu na VŠE. 

 


Autoři:

Podobné články

 • 8583498597_d338b46d95_b

  30 rokov podnikania na Slovensku: od socializmu ku kapitalizmu a späť?

  November 1989. Ľudia na uliciach sa dožadujú slobody, vrátane slobody podnikania. Ponovembrové zmeny následne využili prví podnikatelia, aby rozbehli svoje podnikateľské aktivity. Na rozdiel od tejto všeobecne vžitej predstavy sa prví podnikatelia nezjavili u nás až po 17. novembri 1989. A neboli to takzvaní veksláci, ktorí pred Tuzexom, komunistickým obchodom so západným spotrebným tovarom, menili koruny za tzv. bony. Boli to prví majitelia drobných prevádzok, ktorí začali podnikať ešte pred týmto historickým dátumom. Využili možnosť, ktorú im poskytol predchádzajúci režim v jeho záverečnej fáze, konkrétne v podobe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 2/1988 Zb.

 • EK26_d_chody_byrokracie

  Byrokracie aneb Když pro všechno to papírování nestíháme podnikat

  V České republice stráví průměrná malá firma papírováním 226 hodin ročně. Vyplývá to z nejnovějších výpočtů Liberálního institutu, který spolupracuje na projektu Index byrokracie se slovenským INESS a dalšími think-tanky ve světě. Pokud předpokládáme běžný pracovní týden o 40 hodinách práce, pak se jedná o necelých šest týdnů. Přesně potom 5,65 týdne. Tedy skoro měsíc a půl. Měsíc a půl práce vynaložené na činnost, která podniku nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

 • 8583498597_d338b46d95_b

  30 let podnikání v Česku: Od socialistického ne-vlastnictví ke ne-kapitalistickému vyvlastnění

 • Fotka web 1

  Rozhovor s Jiřím Dennerem, ředitelem MICo

  Třebíčská společnost Moravian Industrial Company (MICo) patří mezi nenápadné, ale o to více důležité tahouny v oboru strojírenství. Byla založena v roce 1993 jako servisní firma pro Jadernou elektrárnu Dukovany, ale během více než dvacetileté existence se z ní stalo mnohem víc. Je leaderem na trhu v konstrukcích a výrobě tepelných výměníků a přes 90 % své produkce exportuje do celého světa – její produkty najdeme v jaderných elektrárnách ve Francii, ve Velké Británii, v Rusku nebo na Ukrajině. Holding čítající nyní již deset firem působí nejen v energetice, ale MICo robotic se zabývá i automatizací a robotizací. Firma má obrat přes miliardu korun a zaměstnává celkově 450 zaměstnanců.

 • 2017-3 5

  Korporacím zvoní hrana. Manažeři, třeste se!

  Zdá se, že čas dinosaurů se opět krátí – tentokrát ve světě managementu, a to ve vnitřním uspořádání firem. Tentokrát však nejde o katastrofu, nýbrž o jev zvaný kreativní destrukce, který popsal ekonom Josef Schumpeter již před sedmdesáti pěti lety. Mnoho lidí by se mohlo domnívat, že tento termín popisuje něco špatného, ale není to tak. Jak praví čínské přísloví: „Pokud staré věci neodejdou, nové nikdy nepřijdou.“ Čím dál více firem experimentuje a snaží se zavést nejrůznější druhy institucionálního uspořádání – jejich cíle však mohou být různé. Snaha odlišit se na trhu práce, zvýšit efektivitu podniku nebo zkrátka odmítnout současné, ortodoxní řešení, které nevyhovuje dnešním generacím. Zažívá současný management změnu paradigmatu z hlediska vnitřního uspořádání firem? Nebo jde jen o odvážný krok do prázdna, který plyne z potřeby vyjet ze zažitých kolejí klasického hierarchického uspořádání? Pojďme se podívat na pár příkladů a zvážit, zda je to cesta, kterou by stálo za to vydat se po vzoru těchto odvážných vizionářů.

 • topolanek

  Rozhovor s Mirkem Topolánkem o energetice, vzdělávání a euru

  V rozhovoru s bývalým vrcholným politikem je obtížné vyhnout se politice. Otázky energetiky, vzdělávání a společné evropské měny jsou však natolik zpolitizované, že se tomu nedalo vyhnout. Bývalý předseda vlády ČR Mirek Topolánek je zodpovídal z vlastní zkušenosti a nastínil, jak by se problémy s energetickým mixem a vzděláváním neodpovídajícím budoucnosti daly řešit. Došlo nakonec i na euro, na které má dnes již bývalý člen ODS nepřekvapivě negativní názor.

 • eu

  Vlna euroskepticismu se dme po kontinentu. Jak by měla EU zareagovat?

  Euroskeptická nálada nebyla nikdy silnější. Po britském referendu o odchodu z Evropské unie nyní musí bruselské elity čelit všeobecné nespokojenosti mezi obyvatelstvem zakládajících členů EU.

 • 1_2016_Reforma EU dle Camerona

  Reforma Evropské unie podle Davida Camerona

  Konzervativci Davida Camerona nečekaně zvítězili v loňských volbách do Sněmovny reprezentantů. Staronový premiér tak může dodržet svůj slib a Británie stojí před referendem o vystoupení nebo setrvání v Evropské unii.

 • 1_2016_Jak moc bolí trhání

  Jak moc bolí trhání? Ekonomie evropské dezintegrace

  Velká Británie chystá referendum o setrvání v EU a není vyloučeno, že unii skutečně opustí: podle lednových průzkumů má vystoupení z EU mírně nadpoloviční podporu. Dezintegrační tendence však pozorujeme i na nižší úrovni: v rámci Británie volají po samostatnosti Skotové a na kontinentu se na nezávislost pomalu připravuje Katalánie.

 • 1_2016_Brexit nie riesenim

  Brexit nie je riešením

  Na stretnutí Európskej rady 19. februára dospel britský premiér David Cameron so svojimi európskymi partnermi k dohode o podmienkach zotrvania Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Táto dohoda je podkladom pre referendum o britskom zotrvaní, ktoré sa odohrá 23. júna tohto roku.