nerovnost

Jak rovnostářská je česká společnost?

20. 6. 2019, 9.51 - Trade-off 3/2019 - Jiří Večerník

V průzkumech postojů k příjmové nerovnosti většina českých dotázaných souhlasí s názorem, že rozdíly jsou u nás příliš velké. A velká část lidí se domnívá, že by se vláda měla postarat o jejich zmenšení. Řekneme si: samozřejmě, to je přece to známé české rovnostářství!

V obecném povědomí panuje představa, že rozdíly ve výdělcích i v příjmech domácností u nás jsou v mezinárodním porovnání nejmenší. Zde si klademe otázku, zda jsme opravdu v ohledu příjmové rovnosti takovými premianty a zda má česká populace výjimečně rovnostářské postoje.

Nerovnost – v příjmech, majetku a životních šancích – přitahuje v posledním desetiletí velkou pozornost. Vedle mnoha již existujících vznikají nové instituce zaměřené na její výzkum. Jen v roce 2015 byl založen The International Inequalities Institute (III) při London School of Economics a také Forschungsinstitut Economics of Inequality při Wirtschaftsuniversität Wien. Řeší se velké multidisciplinární a „intersekcionální“ projekty – například letos byl spuštěn velký projekt o nerovnosti ve Velké Británii vedený laureátem Nobelovy ceny za ekonomii Angusem Deatonem a podpořený grantem 2,5 milionu liber. Tematika je samozřejmě předmětem výzkumu i u nás.

O příjmech se často hovoří obecně, ale musíme přinejmenším rozlišovat příjmy osob (výdělky ze závislé či samostatné činnosti, důchody a další zdroje) a příjmy domácností (dohromady ze všech zdrojů, po zdanění a přepočtu s ohledem na počet členů). Cesta od hrubých výdělků či tzv. tržních příjmů k čistým příjmům zakládajícím koupěschopnost domácnosti vede přerozdělovacími kanály v podobě daní a sociálních dávek. Výsledky týkající se diferenciace výdělků nejsou stejné, když oslovíme pro získání informací plátce peněz (firmy a organizace), anebo jejich příjemce (osoby či domácnosti).

Z národních dat od firem a organizací shromažďuje Eurostat periodická srovnávací šetření Structure of Earnings Survey (SES) zahrnující výdělky v průmyslu, stavebnictví a službách. Podle posledních publikovaných dat za rok 2014 Česko rozhodně není zemí, v níž by byly mzdové rozdíly nejmenší. Jsme přibližně na úrovni Francie, Belgie či Nizozemska, přičemž větší rovnost nacházíme ve skandinávských zemích. Výsledky také záleží na použitém ukazateli nerovnosti. Podle jednoho z nich se dokonce ocitáme až někde okolo průměru evropských zemí.

Informace z domácností založené na sdělení osob poskytují poněkud odlišné výsledky. Jde o srovnávací šetření European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), u nás shromažďované Českým statistickým úřadem pod názvem „Životní podmínky“. Na rozdíl od údajů od firem a organizací se v něm mzdy jeví jako poněkud podceněné, pokud jde o jejich výši i diferenciaci, takže Česko vychází na mezinárodním žebříčku jako výrazněji nivelizované. Ale ani na základě těchto dat není zemí s nejmenšími rozdíly ve výdělcích v rámci Evropy.

Celý text v Trade-off 3/2019


Autoři:

Podobné články

  • 2018-3 13

    Základní neufinancovatelný příjem

    Co je to Universal Basic Income (dále UBI), neboli základní nepodmíněný příjem? S tímto termínem se zřejmě většina čtenářů již dříve setkala. Jde o nepodmíněný transfer, který jeden subjekt (většinou stát) vyplácí bez dalších otázek jiným subjektům (většinou občanům). Všem ve stejné výši a bez výjimky. Smyslem tohoto transferu bohatství je potom zajištění důstojné základní životní úrovně pro všechny občany bez ohledu na jejich způsob chování, zdraví, věk, vzdělání apod. Ač tento koncept získal na popularitě na přelomu tohoto desetiletí, nejde o žádnou novinku. První zmínky o principech UBI lze najít už v 16. století.

  • Ákolstv°1

    Rozhovor s Filipem Pertoldem o problémech českého školství

    Stovky milionů ročně ve školství a výsledkem je stále stejná nerovnost, říká ekonom Filip Pertold z think-tanku IDEA. Společně jsme se podívali na český vzdělávací systém od mateřských škol až po vysoké školství. A nepřekvapivě došli k tomu, že by si zasloužil zásadní změny. Začít bychom ale měli u kvalitního výzkumu.