2_2016_Vládní dluhy, Obi-Wan

Jak vládní dluhy z Hvězdy smrti způsobí pangalaktickou hospodářskou krizi

2. 6. 2016, 11.10 - Trade-off 2/2016 - Zachary Feinstein

Ve Hvězdných válkách jsou obě Hvězdy smrti zničeny ve čtyřletém rozmezí. Vzhledem k nákladnosti obou staveb by to znamenalo obrovskou ekonomickou ránu imperiálnímu finančnímu sektoru. Aby zcela nezkolaboval, byla by potřeba vládní injekce ve velikosti minimálně 15 % ročního produktu galaktického hospodářství, ale možná spíše 22 %. Bez ní by s významnou pravděpodobností došlo až k 30% okamžitému poklesu výkonu galaktické ekonomiky, což by bylo více, než byl úhrn za celé čtyři roky Velké hospodářské krize 30. let. Vyhlídky pro obyčejného občana Impéria jsou špatné. Je téměř nemožné, aby Aliance rebelů dala dohromady politickou vůli a finanční prostředky na záchranu finančního sektoru.

V této studii počítáme finanční následky zničení dvou plně ozbrojených a provozuschopných bitevních stanic ve velikosti Měsíce („Hvězd smrti“) během čtyřletého období a rozpuštění galaktické vlády ve Hvězdných válkách. Zaměřujeme se na kalibraci a simulaci modelu bankovního a finančního systému galaxie. Měříme úroveň systémového rizika vzniklého smrtí císaře Palpatina a zničením druhé Hvězdy smrti. V závěru upřesňujeme, jak velkou dotaci by Aliance rebelů musela vlít do finančního systému, pokud by chtěla zabránit finančnímu kolapsu a hospodářské krizi.

Svět ekonomie a svět financí jsou – stejně jako Síla, jak pravil rytíř Jedi Obi-Wan Kenobi – „stvořeny všemi živými bytostmi. Obklopuje nás a prochází námi. Drží galaxii pohromadě.“ Císař Palpatine to dobře věděl a připravil si náhradní plány, když dokázal proti sobě postavit znepřátelené strany během Klonových válek. Tato studie se zabývá logickým plánem, který musel mít císař Palpatine v rukávě pro případ, že by Bitva o Endor v roce čtyři po Bitvě o Yavin (aneb roku 1004 po Ruusanské reformaci) dopadla tak, jak dopadla, tedy jeho smrtí, smrtí sithského Lorda Dartha Vadera a zničením obrovské vládní investice (druhé Hvězdy Smrti).

Konflikt do jisté míry připomínal sovětsko-americkou verzi hvězdných válek, kdy vojenskou doktrínou bylo „vzájemné zaručené zničení“. Hvězda smrti měla pojistku spočívající v obrovské hospodářské krizi, kterou by její zničení rozpoutalo a obrátilo tak vítězství v dlouhodobou porážku. Dopředu uvažující útočník by na ni proto nezaútočil, ale generál Aliance rebelů Han Solo byl znám tím, že nejprve střílel a až potom přemýšlel; „Nikdy mi neříkej, jakou mám šanci,“ říká v Epizodě V. V tomto textu změříme velikost onoho finančního útoku spuštěného v momentě úspěšného zničení druhé Hvězdy smrti rebely. Nejprve přeměříme zdraví hospodářství a finančního sektoru galaxie během Imperiálního období. Pak popíšeme, jak se hospodářské ztráty projevily v imperiálním bankovním systému po Bitvě u Endoru, a najdeme rizika, která v něm Aliance rebelů vytvořila. Závěrem pak těchto výsledků využijeme k odhadu velikosti a struktury vládní dotace, kterou by musel nový vládce galaxie, tedy Aliance rebelů, do systému nalít, pokud by chtěl předejít celogalaktické finanční a hospodářské krizi.


Pokračování v Trade-off 2/2016.
Objednat časopis.


Autoři:


Překladatelé:

Podobné články