2_2016_Je lepší být...

Je lepší být krásný a zdravý, než ošklivý a nemocný. Ale ne vždy.

2. 6. 2016, 10.50 - Trade-off 2/2016 - Josef Montag

Život není spravedlivý. Potvrzuje to současný výzkum a pěkně to ukazuje článek Niclase Berggrena a jeho kolegů i text Petra Matějů a Petry Anýžové. Může být ale atraktivita na škodu? Právě na to ukazují výsledky experimentu, které nedávno publikoval časopis Management Science.

Bradley J. Ruffle z Ben-Gurionovy univerzity a Ze’ev Shtudiner z univerzity v Arielu zkoumali efekt fyzické atraktivity na úspěšnost uchazečů o práci. K tomu využili známou metodu, která spočívá v rozesílání experimentálně manipulovaných životopisů inzerentům volných pracovních míst. Autoři nejdříve získali na 160 fotografií studentů, které pak členové hodnotícího panelu, složeného ze čtyř žen a čtyř mužů různých profesí, hodnotili podle atraktivity osob na fotografiích.

Poté následovalo vytvoření falešných identit zájemců o práci. Každý dostal jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Životopisy byly vytvořeny tak, aby odpovídaly profilům kandidátů u deseti různých odborností typických pro první zaměstnání absolventů univerzit, například finance, programování či péče o zákazníky. Každý z fiktivních kandidátů měl dva roky předchozí praxe a byla jim přiřazena populární křestní jména a jedno ze dvou nejčastějších příjmení, Cohen a Levi, aby byla eliminována možná diskriminace z etnických příčin.

Experimentální manipulace pak spočívala ve vytvoření šesti verzí každého životopisu – pro každé pohlaví byla vytvořena verze s fotografií atraktivní osoby, verze s fotografií „obyčejně“ vyhlížející osoby a verze bez fotografie. Životopisy se lišily pouze vzhledově, po obsahové stránce byly identické. Výzkumníci pak v odpovědi na každý vybraný inzerát odeslali dva životopisy stejného pohlaví, jeden s fotografií a druhý bez ní. Experiment probíhal od července 2008 do ledna 2010 a po tuto dobu autoři sledovali nové inzeráty u vybraných profesí, k nim pak náhodně přiřadili jedno ze čtyř CV s fotografií a identický životopis bez fotografie. Na každý inzerát tedy Ruffle a Shtudiner poslali dvě odpovědi, a to s několikahodinovým zpožděním, aby se minimalizovala šance, že si zaměstnavatel všimne dvou identických životopisů. Celkově tak odpověděli na více než 2650 inzerátů a rozeslali přes 5300 životopisů.


Pokračování v Trade-off 2/2016.
Objednat časopis.


Autoři:

Podobné články

  • 2_2016_V poltiice na fyzické kráse záleže

    V politice na fyzické kráse záleží

    Současný výzkum ukazuje, že dobře vypadající političtí kandidáti (jak ženy, tak muži) získávají ve volbách po celém světě více hlasů. Neinformovaný volič klade obzvlášť velký důraz na to, jak politik vypadá. Existuje pro to několik možných vysvětlení. Voliči mohou například očekávat, že dobře vypadající politici budou přesvědčivější či schopnější. Mohou si však také jednoduše více užívat samotný pohled na hezké politiky. Je také možné, že krása je znakem ideologie, a pomáhá tak voliči vybrat si kandidáta, který se nejvíce shoduje s jeho vlastním světonázorem.

  • 2_2016_Jsou krásní lidé ekonomicky úspěšnější

    Jsou krásní lidé opravdu ekonomicky úspěšnější?

    Málo ekonomických teorií si získalo takovou pozornost jako teorie lidského kapitálu. Svědčí o tom tisíce publikací, desítky tisíc citací i počet Nobelových cen udělených ekonomům z této teoretické líhně. Historicky to dává velký smysl, šedesátá léta přinesla zlom ve faktorech ovlivňujících konkurenceschopnost ve prospěch lidského kapitálu a ekonomie se logicky pustila do prozkoumávání procesů jeho formování i zhodnocování na trhu práce.