MOOC1

Knihtisk pro 21. století nese jméno MOOC

1. 10. 2017, 13.06 - Trade-off 3/2017 - Marek Numerato

Vzdělávat se neznamená pouze sedět v lavici a naslouchat výkladu vyučujícího v obklopení dalších desítek spolužáků. Z časových důvodů i s ohledem na finanční náklady lidé vždy hledali způsoby, jež by nevyžadovaly jejich přítomnost ve škole. Již v předminulém století se lidem naskýtala možnost absolvovat korespondenční kurzy. S modernizací technologií se modernizoval i způsob studia na dálku.

Ve 20. století se tak objevily i kurzy šířené prostřednictvím rozhlasu, televize a následně i počítače. Převratnou změnu však přinesly až kurzy využívající připojení studentů k internetu. V roce 2008 se pro specifický druh online kurzů objevil termín MOOC (čteme múk). A právě na MOOC možná budou historici nahlížet jako na převratnou novinku, která snese srovnání s Gutenbergovým vynálezem knihtisku.

Ostatně MOOC mají s knihtiskem společnou jednu základní vlastnost. To, co bylo dříve dostupné pouze pro úzkou skupinu jedinců, zpřístupňují širokým vrstvám. MOOC je anglickou zkratkou pro massive open online course, tedy masový (hromadný) otevřený online kurz. Masový, jelikož předpokládá zapojení obrovského množství studentů. Otevřený, jelikož k němu má přístup v podstatě kdokoli, aniž by musel splnit nějaké zvláštní podmínky pro registraci. Ve většině případů jsou navíc kurzy zdarma. Slovo online v názvu nám napovídá, že jsou kurzy šířeny po internetové síti. Vše, co student k absolvováním kurzu potřebuje, najde na webu. Vstup do kurzu je podmíněn pouze přístupem k počítači či mobilnímu zařízení připojenému k internetu. A jde skutečně o kurz, který obsahem pokrývá kompletní tematický celek. Tím se MOOC liší od e-learningu, které jsou často pouhým doplněním tradičních kurzů.

Součástí kurzu jsou zpravidla videopřednášky, skripta, další textové materiály, vyhodnocované úkoly a diskusní fóra, která propojují celou komunitu studentů i odborníků. Důraz je kladen na snadné pochopení často nikterak jednoduché problematiky. Oproti běžnému vysokoškolskému kurzu má student možnost postupovat vlastním tempem. Podřídit se však musí stanoveným termínům odevzdání. V průběhu kurzu dostává jednoduché otázky, jejichž účelem je zjistit, že probírané látce porozuměl. Po dokončení kurzu studenti obdrží elektronický certifikát. Ten může být za příplatek spárován s dokladem totožnosti. Takový certifikát již může být zohledněn zaměstnavateli či kamennými univerzitami.

Kromě zpoplatněných certifikátů hledají provozovatelé MOOC i další možnosti, jak z poskytované služby profitovat. Nabízejí například i kompletní studium složené z více kurzů, které je zakončeno získáním uznávaného titulu. Zatímco verifikovaný certifikát k jednotlivému kurzu stojí desítky dolarů, za kompletní studium s titulem zaplatí student i desetitisíce. Finance získávají poskytovatelé MOOC i od firem, které na jejich stránkách představují své pracovní nabídky. Firmy tedy platí za možnost oslovit talenty, kteří se do MOOC registrují.

…..

Celý text v Trade-off 3/2017


Autoři:

Podobné články

  • Ákolstv°

    Školská reforma ve Finsku a Litvě: Máme se co učit

    Počátkem října proběhla v Praze mezinárodní konference Vzdělávání ve světě změny (Education for a Changing World), která přinesla podnětná vystoupení účastníků z evropských zemí, kde jsou inovace ve vzdělávání a školské reformy již několik let aktuálním tématem.

    Proč se Finsko a Litva v oblasti vzdělání staly příklady hodnými následování a jaké jsou hlavní principy právě probíhajících školských reforem, vysvětlili během konference Arja-Sisko Holappa z Finské národní agentury pro vzdělávání a bývalý ministr školství Litvy Gintaras Steponavičius.