MOOC1

Knihtisk pro 21. století nese jméno MOOC

1. 10. 2017, 13.06 - Trade-off 3/2017 - Marek Numerato

Vzdělávat se neznamená pouze sedět v lavici a naslouchat výkladu vyučujícího v obklopení dalších desítek spolužáků. Z časových důvodů i s ohledem na finanční náklady lidé vždy hledali způsoby, jež by nevyžadovaly jejich přítomnost ve škole. Již v předminulém století se lidem naskýtala možnost absolvovat korespondenční kurzy. S modernizací technologií se modernizoval i způsob studia na dálku.

Ve 20. století se tak objevily i kurzy šířené prostřednictvím rozhlasu, televize a následně i počítače. Převratnou změnu však přinesly až kurzy využívající připojení studentů k internetu. V roce 2008 se pro specifický druh online kurzů objevil termín MOOC (čteme múk). A právě na MOOC možná budou historici nahlížet jako na převratnou novinku, která snese srovnání s Gutenbergovým vynálezem knihtisku.

Ostatně MOOC mají s knihtiskem společnou jednu základní vlastnost. To, co bylo dříve dostupné pouze pro úzkou skupinu jedinců, zpřístupňují širokým vrstvám. MOOC je anglickou zkratkou pro massive open online course, tedy masový (hromadný) otevřený online kurz. Masový, jelikož předpokládá zapojení obrovského množství studentů. Otevřený, jelikož k němu má přístup v podstatě kdokoli, aniž by musel splnit nějaké zvláštní podmínky pro registraci. Ve většině případů jsou navíc kurzy zdarma. Slovo online v názvu nám napovídá, že jsou kurzy šířeny po internetové síti. Vše, co student k absolvováním kurzu potřebuje, najde na webu. Vstup do kurzu je podmíněn pouze přístupem k počítači či mobilnímu zařízení připojenému k internetu. A jde skutečně o kurz, který obsahem pokrývá kompletní tematický celek. Tím se MOOC liší od e-learningu, které jsou často pouhým doplněním tradičních kurzů.

Součástí kurzu jsou zpravidla videopřednášky, skripta, další textové materiály, vyhodnocované úkoly a diskusní fóra, která propojují celou komunitu studentů i odborníků. Důraz je kladen na snadné pochopení často nikterak jednoduché problematiky. Oproti běžnému vysokoškolskému kurzu má student možnost postupovat vlastním tempem. Podřídit se však musí stanoveným termínům odevzdání. V průběhu kurzu dostává jednoduché otázky, jejichž účelem je zjistit, že probírané látce porozuměl. Po dokončení kurzu studenti obdrží elektronický certifikát. Ten může být za příplatek spárován s dokladem totožnosti. Takový certifikát již může být zohledněn zaměstnavateli či kamennými univerzitami.

Kromě zpoplatněných certifikátů hledají provozovatelé MOOC i další možnosti, jak z poskytované služby profitovat. Nabízejí například i kompletní studium složené z více kurzů, které je zakončeno získáním uznávaného titulu. Zatímco verifikovaný certifikát k jednotlivému kurzu stojí desítky dolarů, za kompletní studium s titulem zaplatí student i desetitisíce. Finance získávají poskytovatelé MOOC i od firem, které na jejich stránkách představují své pracovní nabídky. Firmy tedy platí za možnost oslovit talenty, kteří se do MOOC registrují.

…..

Celý text v Trade-off 3/2017


Autoři:

Podobné články

 • Ákolstv°1

  Rozhovor s Filipem Pertoldem o problémech českého školství

  Stovky milionů ročně ve školství a výsledkem je stále stejná nerovnost, říká ekonom Filip Pertold z think-tanku IDEA. Společně jsme se podívali na český vzdělávací systém od mateřských škol až po vysoké školství. A nepřekvapivě došli k tomu, že by si zasloužil zásadní změny. Začít bychom ale měli u kvalitního výzkumu.

 • cena studia

  Kolik stojí student?

  Výběr vysoké školy je důležitým životním rozhodnutím. Každý, kdo se pro cestu vysokoškolského vzdělání rozhodne, musí vědět, jaký obor by chtěl studovat a také na jaké vysoké škole by chtěl působit. Byť se toto rozhodnutí nemusí jevit jako složité, ti z nás, kteří si jím prošli, jistě uznají, že ho provází spousta dilemat.

 • Ákolstv°1

  Finský „školský zázrak“?

  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pořádá od roku 2000 v pravidelných tříletých cyklech mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment). Účelem je porovnat pomocí standardizovaných testů znalosti a dovednosti patnáctiletých žáků z různých zemí v oblasti matematiky, přírodopisu a čtení či schopnosti porozumět textu. Výsledky prvního běhu těchto srovnávacích testů zveřejnila OECD na konci roku 2001. Finsko tehdy překvapilo nejen světovou odbornou veřejnost, ale dokonce i samo sebe, když se umístilo na celkově nejvyšší příčce.

 • školství 3

  Hrozba české budoucnosti: roboti a Němci!

  Ten titulek je samozřejmě naprosto nemožný a bulvární. Jsem nicméně přesvědčen, že se ve více či méně podobné formulaci brzy objeví na nějakém internetovém serveru jako clickbait. I když vcelku nevinný clickbait ve srovnání s jinými. Proč?

 • Ákolstv°

  Školská reforma ve Finsku a Litvě: Máme se co učit

  Počátkem října proběhla v Praze mezinárodní konference Vzdělávání ve světě změny (Education for a Changing World), která přinesla podnětná vystoupení účastníků z evropských zemí, kde jsou inovace ve vzdělávání a školské reformy již několik let aktuálním tématem.

  Proč se Finsko a Litva v oblasti vzdělání staly příklady hodnými následování a jaké jsou hlavní principy právě probíhajících školských reforem, vysvětlili během konference Arja-Sisko Holappa z Finské národní agentury pro vzdělávání a bývalý ministr školství Litvy Gintaras Steponavičius.