2018-4 5

Na vlastní kůži: Řidičem taxi za desítky hodin běhání po úřadech, měsíce čekání a absolvování zbytečných zkoušek

1. 9. 2018, 12.30 - Trade-off 4/2018 - Figurant CETA

Modelová situace: Máte auto, řidičák, zákazníky, kteří souhlasí s vámi stanovenými podmínkami poskytnutí služby... Takže vlastně nemáte nic! Pokud se rozhodnete vydělávat jako řidič taxi v hlavním městě, tak se připravte na byrokratické peklo. Musíte projít opičí dráhou, kterou připravila legislativa v ČR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Unikátní studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) mapuje prostředí taxislužby v Praze metodou experimentu, jehož jsem byl sou- částí jako figurant. Pečlivě jsem plnil reálně jeden požadavek systému za druhým a zaznamenával ekonomické náklady s ním spojené v procesu získání všech potřebných povolení.

Tento proces trvá nadměrně dlouho, je neuvěřitelně komplikovaný, a navíc v digitálním světě zcela zbytečný. Na konci tohoto procesu však získáte všechna nutná povolení a licence k poskytování taxislužby na území Prahy. Pomyslný „závod na opičí dráze“ trvá šest týdnů, v jejichž průběhu úkony zaberou 40 hodin čistého času. Může však zabrat dlouhé měsíce. Záleží na tom, jak se vám podaří umístit na termín zkoušek řidiče taxi.

Přímé náklady na poplatky spojené s úkony a výbavou, cesty na úřady plus ušlá mzda za zmíněných 40 hodin činí 26 440 Kč. Při uvážení rozložení úkonů do šesti týdnů, kdy nelze službu poskytovat, ale zato je zároveň nutné uzpůsobovat osobní (pracovní) program různým lhůtám, budou celkové ekonomické náklady podstatně vyšší. Motivace pro řidiče, který by si chtěl vydělávat jako oficiální taxikář, aby tohle všechno podstoupil? Nulová. Nedivím se nikomu, že raději, než aby podstoupil toto peklo, zvolil flexibilnější možnost vydělávat peníze jako řidič v některé z on-line platforem.

K poskytování služeb řidiče taxislužby je nutné získat následující dokumenty: průkaz řidiče taxislužby, živnostenský list, s živnostenským listem související registraci na finančním úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení a konečně koncesi pro výkon živnosti. Nad rámec těchto úkonů musí žadatel splnit test z místopisu hlavního města Prahy a získat osvědčení o registraci vozidla.

Pro úředních procesů znalé čtenáře není nutné zdůraznit, že všechny tyto dokumenty není možné vyřídit na jednom místě. Že zabere hodiny hledání potřebných informací a vyplňování formulářů, kde velice často sdělujete stále stejné informace (opravdu si podle rodného čísla nebo čísla občanského průkazu nemohou v systému vyjet údaje jako bydliště nebo rok narození?), a že ke každému procesu patří také náležitá lhůta, kterou má úředník na vyřízení. Tyto lhůty mimo jiné způsobují, že ač lze procesní věci zvládnout za 40 hodin čistého času (tedy jeden pracovní týden), tak obdržení licence trvá asi šest týdnů. Mezi jednotlivými úkony totiž často nezbývá nic jiného než čekat. Já jsem se pro získání licence musel dostavit na několik různých úřadů. Někdy dokonce i opakovaně. Celkový počet návštěv úřadů se vyšplhal na osm.

Jeden příklad absurdity za všechny: po důkladném nakrmení úředního šimla, kdy jsem pět dní čekal na vystavení průkazu řidiče taxislužby nezbytného k přihlášení na zkoušku, jsem zasedl 23. května k počítači a jal se přihlásit na zkoušku. V ten den byl ale nejbližší volný termín k vykonání požadované zkoušky až 16. října, tedy za necelých pět měsíců. Ke konci června naštěstí došlo k vypsání nových termínů na červenec a srpen. Na ty jsem se ale samozřejmě nemohl přehlásit na portálu hlavního města Prahy sám, protože systém tuhle základní funkcionalitu neumožňuje. Naštěstí zaměstnává magistrát úředníka, který požadavek po telefonické domluvě ochotně vyřídil.

Ani po absolvování zkoušky jsem nepochopil, proč Praha složení zkoušky z místopisu vůbec požaduje. Zkoušet budoucího řidiče taxi z umístění ulic v době, kdy funguje desítkami let prověřená technologie GPS, navíc spolu s nepřeberným množstvím neustále aktualizovaných internetových map a aplikací reflektujících aktuální dopravní situaci, je opravdu podivuhodné plýtvání zdroji.

Studie CETA ve svých závěrech reflektuje moje zážitky v několika přehledných bodech. Zde jsou:

1. K získání oprávnění je nutné opakovaně dodávat informace, kterými státní správa dlouhodobě disponuje, navíc často osobní návštěvou na úřadu. Proč si již jednou poskytnutá data není schopna veřejná správa předávat? Je nutné, aby se žadatelé kvůli poskytování údajů fyzicky dostavili na úřad? Ke zvyšování blahobytu společnosti dochází v tomto případě především díky ekonomické aktivitě zmíněných žadatelů, nikoliv činností úředníků uvnitř velice rigidního byrokratického systému. To nikdo nereflektuje.

2. Pravidla, požadavky a procesy nejsou nastaveny v souladu s moderními technologiemi, které se díky pokroku dostávají mezi širokou veřejnost. Nutnost fyzické přítomnosti žadatele při jednání s úřady, požadovaný způsob poskytování služby nebo vymáhání standardu ochrany spotřebitele… Všechny zmíněné aspekty lze zejména díky internetu a chytrým telefonům nastavit tak, aby poskytování služby i komunikace s veřejnou správou probíhaly levněji a efektivněji. Praxe ukazuje, že digitalizace nezhoršuje kvalitu služby, naopak.

3. Taxislužba v Praze je díky současnému nastavení pravidel „klubovou“ aktivitou, kterou poskytují vyvolení s licencí. Nastavení pravidel k získání klubového členství zbytečně ztěžuje příchod žadatelů a tím omezuje konkurenci. Často zájemce zcela odradí a přesvědčí ho ke hledání obživy jinde. Současný rámec procesu získání oprávnění působí jako nástroj k ochraně renty členů klubu (stávajících taxikářů) spíše než k usnadnění podnikaní a ochraně spotřebitele.

Na základě podkladů vypracovala CETA soubor doporučení pro veřejnou správu, který se vztahuje k výše uvedeným bodům: Celý proces je nezbytně nutné zjednodušit. Neexistuje žádný důvod k tomu, aby se nesnížil počet úkonů potřebných k získání licence. Dříve bylo i fotografování licencovanou profesí. Nutnost licence však překonal technologický pokrok. Taxislužba je obdobným příkladem.

Celý proces je nutné okamžitě digitalizovat a umožnit žadatelům vyřízení všech požadavků on-line. Přenos veškerého nákladového břemene na žadatele o licenci je samozřejmě prozaickým krokem administrativy, která si tím vytváří poptávku po vlastní práci, ale zbytečně zatěžuje celý systém a demotivuje žadatele od dokončení procesu.

Je nezbytné adaptovat systém na moderní technologie. V době GPS, navigací, internetových map a dalších moderních výdobytků není nutné přísně regulovat převoz osob z místa A do místa B. Navrhovaná deregulace není pouze o zrušení zkoušky z místopisu, ale i o zrušení povinnosti vlastnit drahý mechanický taxametr. Ten hravě nahradí aplikace na chytrém telefonu. Stejně diskutabilní je povinnost vlastnit svítilnu s nápisem TAXI v době, kdy dle aplikací či komunikace s operátorem víte, jakou SPZ, barvu a typ vozidla má váš objednaný řidič. Splnění požadavku na taxametr a střešní svítilnu mě stálo 16 400 Kč. Stávající řidiči mohou vlastnictví těchto nástrojů použít jako konkurenční výhodu například při poskytování služeb zákazníkům z ulice (taxi na mávnutí), ale neexistuje rozumný důvod, proč zachovat taxametr a střešní svítilnu jako povinnou výbavu (a především náklady s tím spojené) pro nové řidiče taxi.

Bez těchto kroků se odvětví taxislužby v Praze nepohne. Tlak neefektivně a nevhodně nastavených pravidel a procesů bude v čase růst. A pokud nedojde k zásadní systémové změ- ně, projeví se třeba tak, že bude stále vyšší počet ekonomických transakcí mít tendenci utíkat z oficiální ekonomiky.

 

Autor: Figurant CETA

 

O autorovi:

Autor článku pod vlastní identitou absolvoval všechny potřebné administrativní kroky k tomu, aby mohl oficiálně řídit vůz taxi v Praze. Z prozaických důvodů nezveřejňujeme jeho identitu.

 


Autoři:

Podobné články

 • 2018-4 1 - kopie

  Jak měřit chytré město v dopravě? Dejme slovo indexům

  Jedním z oblíbených klišé komunálních politiků je mluvit o tom, jak je nutné, aby jejich město bylo „chytré“. Ale co se vlastně pod tímto pojmem skrývá? Žádná přesná obecně používaná definice asi neexistuje, ale obecně se dá říct, že chytré město je město, které používá moderní IT technologie ke zlepšování a usnadňování života svých obyvatel. Existuje několik organizací, které měří, jak „chytrá“ jednotlivá města jsou. Tyto organizace pak své poznatky často publikují, obvykle ve formě žebříčků měst. Podívejme se na oblast, která aktuálně velmi trápí nejen hlavní město v České republice. Ano, tušíte správně. Tento článek se bude zabývat oblastí dopravy.

 • Fotka web (ČB)

  Chytré město využívá stávající technologické platformy, nevymýšlí nové

  Termín chytré město zařadila moderní evropská společnost do slovníku velmi rychle. A není divu. Každý obyvatel (volič) samozřejmě chce, aby město, v němž žije, pracuje nebo studuje, bylo chytré, efektivní a příjemné k životu. A proto to chtějí i politici. Nebo to aspoň slibují. Jak ale udělat, aby se moderní technologie staly dobrým sluhou, nikoliv zlým pánem?

 • Fotka web (ČB)

  Přechytralá města

  Smart cities představují splněný sen všech futurologů, technokratů, plánovačů městského rozvoje, ale i fanoušků moderních technologií. Možnost sběru obrovského množství dat pomocí nejrůznějších elektronických senzorů a sofistikovaná analýza těchto dat s účelem zvýšení efektivity poskytování městských služeb představuje revoluci s potenciálem redefinovat město jako takové. Městské služby od hromadné dopravy, svozu odpadů, městského osvětlení až po bezpečnost a poskytování zdravotní péče lze centrálně kontrolovat, řídit a aktualizovat v reálném čase podle aktuálních potřeb obyvatelstva. Tyto a další elementy jsou již dnes úspěšně zavedeny nejen ve velkých metropolích jako je např. Dubaj, Amsterdam, Londýn a New York City, ale i v menších městech jako Milton Keynes nebo Southampton, a odhaduje se, že globální trh se Smart cities dosáhne v roce 2020 hodnoty $400 mld. ročně.

 • Fotka web 2

  Jak neprodělat na letišti

  Letiště představují v ekonomice velmi specifické podniky – už jen z toho důvodu, že je za podniky vlastně ani nepovažujeme. Většina letišť, která zprostředkovávají běžné komerční lety, je vlastněna a provozována veřejným sektorem, lidé tedy nejsou zvyklí jejich provoz považovat za standardní druh podnikání jako v případě např. provozování zimního stadionu nebo továrny na houpací koně. Ve Spojených státech tak existuje např. jen jedno jediné letiště, které je vlastněno soukromou entitou a zároveň nabízí standardní komerční lety – Branson Airport v jižní Missouri. Oproti tomu stojí např. Velká Británie, kde bylo na konci 80. let thatcherovsky zprivatizováno mimo jiné sedm klíčových letišť. Jedno z nejdůležitějších evropských letišť – londýnské Heathrow – je tak plně soukromým podnikem, který žongluje s výnosy a ztrátami a snaží se každý rok skončit v zisku.

 • Fotka web 2

  Sundejte si boty, vyhoďte šampón a nikomu se nic nestane

  Jestli existuje něco, co se po útocích 11. září 2001 změnilo nejvíce, jsou to letiště a zejména proces bezpečnostní kontroly před nástupem do letadla. Už jen pamětníci si vzpomenou na doby, kdy bylo možné příbuzné před odletem doprovodit až na palubu letadla, skočit si do kokpitu popovídat s piloty nebo nedejbože propašovat přes bezpečnostní kontrolu kondicionér na vlasy. S nízkonákladovými lety je možné doletět do libovolné evropské metropole za cenu vlaku do Ostravy, ale proces před odletem je pro mnoho lidí stejně stresující jako návštěva u zubaře.

 • sdilena-eko-uvod

  Sdílená ekonomika: fenomén 21. století?

  Sdílená ekonomika se pomalu, ale jistě stává fenoménem 21. století. Alespoň se o ní tak mluví. Podle Forbes Economy, Science and Technology byla v roce 2014 velikost trhu sdílené ekonomiky odhadovaná na 533 miliard dolarů oproti 110 miliardám v roce předchozím. Ale je sdílená ekonomika opravdu něco tak nového? A co se vlastně pod tímto pojmem skrývá?

 • sharing-economy-2

  Principy regulace sdílené ekonomiky

  Sdílená ekonomika frčí. Politici, úředníci, novináři, subjekty z tradičních odvětví organizované v cechovních asociacích se zajímají o to, nakolik se dotkne právě jejich blahobytu. To, do jaké míry bude sdílená ekonomika válcovat oficiální ekonomiku, nebo spontánně bujet v šedé ekonomice, do jisté míry předurčí podoba regulatorních opatření vůči sdílejícím subjektům. Pochopit principy regulace je klíč. Klíč, který naleznete v tomto článku.

 • uber

  Efekty sdílené ekonomiky: kultivuje UBER tradiční taxikáře?

  Mezi benefity sdílené ekonomiky, vyjma vyššího objemu ekonomické aktivity s novými hráči na straně nabídky i poptávky, bývá zmiňován i tlak na kvalitu služeb a rychlejší přijímání technologických inovací v tradičních „cechovních“ odvětvích. Problémem výzkumu jsou vždy kvalitní data. Ta o sdílené ekonomice není snadné sehnat, proto analýz v daném prostředí bylo zatím provedeno poskrovnu. Jedním z nejznámějších textů o efektech sdílené ekonomiky je analýza ekonoma Scotta Wallstena z americké Georgetown University.