odpady

Nový zákon o odpadech: Odpad je nezbytné více využívat

10. 1. 2017, 13.40 - Aleš Rod

Ministerstvo životního prostředí po několikaměsíčních peripetiích na přelomu prázdnin dokončilo návrh novely zákona o odpadech, který se momentálně prokousává legislativním procesem. V něm podobné texty zpravidla čelí intenzivnímu nájezdu zájmových skupin. A buďte si jisti, že i zde jde o krvavou bitvu – obcí, průmyslu, odpadových firem i ekologických organizací. Novela zákona, jež je výsledkem široké diskuse nad podobou odpadového hospodářství v České republice, přitom obsahuje hned několik velmi zajímavých pilířů pracujících s ekonomickými motivacemi všech zúčastněných. Projděme několik z nich...

Mezinárodní legislativa

Evropská unie ukládá členským zemím zavedení zákazu skládkování takzvaného využitelného komunálního odpadu nejpozději do roku 2030. To je zásadní podmínka, kterou zmíněná novela tuzemské legislativy přetavila v zákaz skládkování využitelného komunálního odpadu již od roku 2024. Proč o šest let dříve? Pro Českou republiku je v porovnání s ostatními zeměmi skládkování stále významným způsobem nakládání s odpady, v roce 2015 se odskládkovalo celých 47 procent komunálního odpadu. Zažité vzorce nakládání s odpady v České republice jdou ruku v ruce s tím, že u nás chybí dostatek zařízení k energetickému využití odpadů, do nichž by se měl komunální odpad ze skládek přesunout. Energetici sice nabízejí řešení v podobě výstavby zařízení pro energetické využití odpadu, ovšem výstavba podobného zařízení je spojena se zhruba desetiletým časovým úsekem plánování, výstavby, testování a kontrol, nemalými náklady v řádu jednotek miliard korun a hlavně vysokou mírou nejistoty určovanou budoucí podobou legislativy, budoucími cenami v odvětví zpracování odpadu či budoucím technologickým pokrokem, který třeba umožní nové způsoby zpracování odpadu. Ekonomika je neúprosná: nikomu se do výstavby tolik potřebných zařízení na energetické využití (spaloven) nechce bez záruky, že na konci nákladné cesty najde požadovanou návratnost investice.

Mechanicko-biologická úprava odpadu

Toho samozřejmě využili vlivní provozovatelé skládek, kterým by zákaz skládkování drasticky limitoval současný obchodní model. Ročně se v České republice odskládkuje zhruba 4,5 milionu tun odpadu s přímým obratem přes dvě miliardy korun a dalšími navázanými aktivitami. Z nich kromě majitelů skládek profituje i zhruba 150 obcí, v jejichž blízkosti se tato zařízení vyskytují. Hodně peněz pochopitelně předznamenává velké úsilí. Vyjma očekávaného tlaku na posouvání termínu zákazu skládkování až na samu hranici udanou Evropskou unií a minimalizaci prohibitivně nastaveného poplatku za skládkování determinuje nerudovská otázka „Kam s ním?“ inovativní metodu mechanicko-biologického zpracování komunálního odpadu. Třesoucí se síta, takzvaná třasadla, odfiltrují využitelný odpad pro monozdrojovou spalovnu (v ČR nemáme) od objemnějšího zbytku, který se jako již upravený komunální odpad nechá projít biologickými procesy (tzv. vyhnívání) a následně míří k energetickému využití do spaloven (v ČR jich máme dostatek) nebo na skládku. A to by se „skládkařům“ samozřejmě náramně hodilo – z jejich pohledu optimální postup totiž může velmi snadno vést k tomu, že budou kamiony komunální odpad sypat na třasadla, z jejichž útrob bude jeho většina dál skládkována.

Celý článek v Trade-off 4/2016


Autoři:

Podobné články

 • img_3372

  Odpady a legislativa v České republice v roce 2017

  Česká republika potřebuje novou legislativu k odpadům, shodují se odborníci.

  „Uvidíme ve čtvrtek.“ Právě to byla paradoxně nejčastější věta, která od odborníků zaznívala na úterní pracovní snídani věnované odpadovému hospodářství v České republice. Právě ve čtvrtek 12. ledna totiž bude Legislativní rada vlády ČR projednávat klíčovou legislativní úpravu tuzemského odpadového hospodářství, konkrétně dvou předpisů (novela zákona o odpadech + nový zákon o výrobcích s ukončenou životností), a určí tak, zda Česká republika zůstane skládkařskou velmocí, nebo se stane moderní ekonomikou s tlakem na vysokou míru využití odpadu.

 • T-O 0_2016 Rozhovor s F. Schneiderem

  ROZHOVOR: Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí ČR

  Odpadová politika ČR je ambicióznější než cíle EU. A je to tak správně.

 • odpady-1

  Třídění a recyklace obalových odpadů: monopol lepší konkurence?

  Odpadové hospodářství představuje zajímavý fenomén – většina lidí mu nevěnuje vůbec žádnou pozornost až do té chvíle, dokud nepřestane fungovat. Odedávna ale platí, že jakmile přestane v zemi fungovat odpadové hospodářství, začínají skutečné problémy. Jak nastavit systém nakládání s odpady tak, aby byl funkční a ne příliš nákladný? Možné cesty ukážeme na příkladu řešení obalových odpadů.

 • igelitky

  Igelitové tašky pro vaše dobro

  V čem se pletou odpůrci jednoho z největších moderních vynálezů?