Fotka web (ČB)

Přechytralá města

1. 12. 2017, 12.00 - Trade-off 1/2018 - Jakub Žofčák

Smart cities představují splněný sen všech futurologů, technokratů, plánovačů městského rozvoje, ale i fanoušků moderních technologií. Možnost sběru obrovského množství dat pomocí nejrůznějších elektronických senzorů a sofistikovaná analýza těchto dat s účelem zvýšení efektivity poskytování městských služeb představuje revoluci s potenciálem redefinovat město jako takové. Městské služby od hromadné dopravy, svozu odpadů, městského osvětlení až po bezpečnost a poskytování zdravotní péče lze centrálně kontrolovat, řídit a aktualizovat v reálném čase podle aktuálních potřeb obyvatelstva. Tyto a další elementy jsou již dnes úspěšně zavedeny nejen ve velkých metropolích jako je např. Dubaj, Amsterdam, Londýn a New York City, ale i v menších městech jako Milton Keynes nebo Southampton, a odhaduje se, že globální trh se Smart cities dosáhne v roce 2020 hodnoty $400 mld. ročně.

Avšak (jak ví každý komiksový superhrdina) s velkou mocí přichází velká zodpovědnost a je na místě se obávat dvojsečnosti tohoto nástroje. Přechytračíme tedy město, nebo město nás?

Dobrý sluha

Zdá se, že v české kotlině chytrým městům pšenka nepokvete. Je to dáno nejen hořkou pachutí, kterou zanechala např. kauza kolem chytré karty Opencard, ale i celkovou neschopností úřadů obecně adaptovat moderní technologie, sjednocovat své databáze, nebo alespoň komunikovat s občany prostřednictvím internetu. Je tedy otázkou, zda se toto obyvatelům měst do budoucna spíše znechutí nebo naopak vyvolá poptávku po „chytrých řešení“.

Za fungujícími Smart cities však není třeba cestovat nijak daleko. Za pouhých 48 minut lze z Prahy doletět do Amsterdamu a vidět ho na vlastní oči. Zajímavým zdejším prvkem je např. aplikace Mobypark, pomocí které mohou rezidenti pronajímat za poplatek svá parkovací místa před domem. Toto řeší jeden z největších problémů evropských měst – parkovací místa – která jsou takto efektivně alokována bez velkého narušení tržních mechanismu. Zároveň jsou data z aplikace dále využívána k mapování poptávky po parkování a sledování dopravních toků. Právě takováto propojenost a návaznost jednotlivých prvků je pro efektivitu celého systému velmi důležitá, v Amsterdamu se takto podařilo vyvinout aplikaci, která v návaznosti na tato data pomáhá řidičům volit nejlepší cestu z A do B a má tedy potenciál konkurovat např. oblíbeným Google Maps. Amsterdam rovněž ukazuje cestu ke snižování energetické zátěže, ať už pomocí chytrých měřičů nabízených domácnostem s incentivou snižovat spotřebu nebo dokonce pouličním osvětlením, které se ztlumuje a rozjasňuje na základě aktivity chodců.

Ani jiná Evropská města nezůstávají pozadu. V Madridu je pomocí systému senzorů a smart technologií spravován management místních služeb od infrastruktury a popelářů až po veřejné prostranství. V nedaleké Barceloně je na základě podobných senzorů sledován stav zavodnění rostlin v parku Parc del Centre de Poblenou, nebo je zavedený chytrý systém dopravních semaforů, které jsou automaticky nastaveny tak, aby spěchající záchranka vždy projela na zelenou.

Na těchto příkladech jsou tedy jasné společné prvky Smart cities – zapojení chytrých senzorů ke sběru dat, jejich sofistikované vyhodnocení, zapojení informačních a komunikačních technologií (ICT) včetně zapojení konceptu Internet of Things (IoT) – toto vše samozřejmě zkonstruované na míru danému prostředí a daným obyvatelům. Klíčovým je způsob vývoje těchto technologií a výše zmíněné příklady dokazují, že důležité je efektivní zapojení nejen veřejného sektoru (resp. místní samosprávy), ale i firem a domácností. Kupříkladu Amsterdam již v roce 2009 zřídil Amsterdam Smart City Iniciative, která sdružuje participanty z těchto všech skupin obyvatel se společným cílem přijít s projekty, které zapadnou do již existujícího rámce Smart city – takových projektů se za dobu fungování sešlo více než 170.

Pokud však chceme vidět Smart cities, ze kterých spadne čelist i fanouškům sci-fi, musíme si zaletět ven z Schengenu.

Smart city na zeleném poli

Šestisethektarové Songdo International Business District se nachází na severu Jižní Koreje, je domovem zhruba 100 000 obyvatel a ještě před dvaceti lety byste na tom samém místě našli bažinu. Do této bažiny bylo v roce 2000 navezeno 500 milionů tun písku a začala stavba jednoho z prvních „chytrých měst na klíč“. Dnes zde stojí jedno z nejmodernějších finančních center na světě s nejvyšší budovou Jižní Koreje a pokud stále máte pocit, že jste o něm nikdy neslyšeli, tak to s největší pravděpodobností není pravda, je totiž kulisou k jednomu z nejsledovanějších videí na serveru Youtube – Gangnam Style od PSY.

Za bezmála dvě desetiletí a cca $35 mld.[1] se Jihokorejcům podařilo nastínit možný budoucí směr výstavby nových měst a jejich funkčnosti. Jedná se skutečně o „všudypřítomné“ Smart city – každá budova a ulice je doslova prošpikovaná počítačovými technologiemi a senzory, které sbírají data ohledně teploty, energií, dopravy, kriminality atd. Obyvatelé mají možnost ze svých domovů pořádat video-konference se sousedy, na dálku navštěvovat kurzy ve školách, vzdáleně ovládat své domácí spotřebiče, sledovat příjezdy autobusů hromadné dopravy a sledovat výskyt kriminality ve svém okolí. Po svém dokončení (plánovaném v roce 2018) budou 40 % města tvořit veřejné parky, včetně již otevřené 101 akrů velké repliky newyorského Central Parku, kde se návštěvníci mimo jiné mohou kochat ostrůvkem s králíky, jelenem a rafinovaně ukrytými reproduktory hrajícími doprovodnou klasickou hudbu. Avšak skutečnou třešničkou na dortu je systém zpracování odpadu – síť podzemních potrubí, která vede z každého bytu a kanceláře a shromažďuje odpad do centrálního systému, kde se odpad automaticky třídí, recykluje a dále zpracovává. Celý sofistikovaný odpadní systém je natolik automatizovaný, že na svůj chod potřebuje pouze sedm zaměstnanců.

Dalším asijským tygrem je Singapur, který teprve před 50 lety získal nezávislost a během jednoho lidského života se dokázal dostat na jednu z předních příček, co se týče ekonomického rozvoje, volnosti podnikání a technologického průmyslu zaměřeného na IT. Zatímco evropské prvky Smart cities jsou vyvíjeny jako velmi úzce zaměřené (dopravní systém, odpady atp.), Singapur zvolil holistický přístup Smart Nation – všechny „smart resorty“ propojené pod jednou vlajkovou lodí tak, aby poskytovaly co nejefektivnější služby občanům a zlepšovaly jejich život. Asi nejlépe je tento koncept ilustrován na poskytování zdravotní péče – nač je třeba chodit k lékaři na rutinní prohlídky (např. krevního tlaku), když lze toto vyšetření provést na dálku doma? Zatímco v Songdu nebo v Amsterdamu jsou senzory umístěny zejména ve venkovních prostorách, v Singapuru slouží i uvnitř domů a bytů např. k monitorování zdraví seniorů. Senzory zabudované v kobercích jsou natolik citlivé a sofistikované, že indikováním nepřirozené houpavé chůze seniora dokáží včas predikovat nástup Parkinsonovy choroby, což je reportováno rodině seniora. Další zajímavé využití je v mateřských školách, kde jsou již velmi malé děti vystavovány nejnovějším technologiím a učeny základům kódování, aby dokázaly v budoucnu uspět na pracovním trhu.

Špatný pán

Skutečně se tedy zdá, že o těchto technologiích a konceptech si v České republice můžeme nechat ještě dlouho zdát. Zavedení prvků Smart city vyžaduje soustředění nemalých investic s nejistou návratností do dlouhodobých projektů, které přinesou ovoce až za dlouhou dobu. Dále je potřeba mít nejen schopnou vládu a veřejný sektor, ale i důvěru v ně, což je další aspekt společný pro jmenované země (Singapur má jednu z nejvyšších hodnot důvěry občanů ve svou vládu, Holandsko a Skandinávie rovněž), vysokou úroveň sektoru výzkumu a vývoje, propojenost mezi tímto sektorem a firmami atd.

Avšak i přes příslib efektivnosti veřejných služeb, spokojenosti obyvatel a sofistikovanosti celého systému se nelze ubránit obavě. Lze se v městě plném kamer a sledovacích senzorů, které zaznamenávají data o tisících různých proměnných každou vteřinu, ubránit strachu ze zneužití informací? Již od roku 1597 víme, že vědění je moc a centralizace takového množství informací na jednom místě si koleduje o její zneužití – ať už v podobě vnějšího útoku nebo ještě hůře zneužití samotnou vládou. Vládou, která má sice velmi vysokou důvěru (jako ta v Singapuru), ale zakazuje žvýkačky, reguluje autodopravu 150% daní na automobily a dává pokuty $15,000 za vyhazování nedopalků z okna (jako ta v Singapuru). Centralizace moci (informací) v kombinaci s tendencí absolutní moci absolutně korumpovat je potenciální recept na velmi sofistikovaný a efektivní policejní stát. Obecně platí, že decentralizace, nikoliv centralizace, vede ke svobodě.

I když existují podobné technologie a služby vyvíjené čistě soukromým sektorem (např. již zmíněné Google Maps), místní samospráva bude mít tendenci poskytovat tyto služby v rámci veřejného sektoru a ještě více se centralizovat (což s sebou nese mimo již zmíněné dopady i problémy spojené s poskytováním veřejných statků, nepředpokládané dopady atd.) a alternativní cesty, byť potenciálně efektivnější, budou prvoplánově zavrhnuty, jelikož nebudou zapadat do celkového konceptu.

Koncept předem naplánovaných „Smart city na klíč“ s sebou také nese mnoho problémů. Prvotně je zde fundamentální problém zastarávání – bude patrně nesmírně drahé nahradit zastaralé technologie zabudované do budov a silnic za technologie nové, až vývoj pokročí kupředu. „Tradiční“ způsob vývoje měst byl chaotický a určitým způsobem i anarchistický – města se volně rozlézala do prostoru, kde to bylo zrovna výhodné a kde bylo třeba, a přirozeně se vyvíjela spolu s dobou. Byla tak budována svými obyvateli, kteří je vytvářeli k obrazu svému. Efektivita a sofistikovanost s sebou nese rovněž určitý prvek sterility a uniformity, mnoho lidí se naopak stěhuje do měst s určitým charakterem.

Ve výsledku tedy platí, že není třeba se bát technologií, je třeba se bát těch, kteří jich zneužijí. Možná tedy nakonec není na škodu mít samosprávu, která není schopná efektivně zavést ani čipovou kartu na hromadnou dopravu. Bůhví, co by si takový magistrát počal se senzory v kobercích.

[1] Pro ilustraci celkový rozpočet San Franciska za fiskální období 2016–2017 činil $9,6 mld.

 

Autor: Jakub Žofčák

 

O autorovi:

Jakub Žofčák je absolventem oboru Ekonomická analýza na Národohospodářské fakultě VŠE. Dlouhodobě spolupracuje s CETA – Centrem ekonomických a tržních analýz a je redaktorem časopisu Trade-off.

 


Autoři:

Podobné články

 • 2018-4 5

  Na vlastní kůži: Řidičem taxi za desítky hodin běhání po úřadech, měsíce čekání a absolvování zbytečných zkoušek

  Modelová situace: Máte auto, řidičák, zákazníky, kteří souhlasí s vámi stanovenými podmínkami poskytnutí služby... Takže vlastně nemáte nic! Pokud se rozhodnete vydělávat jako řidič taxi v hlavním městě, tak se připravte na byrokratické peklo. Musíte projít opičí dráhou, kterou připravila legislativa v ČR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Unikátní studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) mapuje prostředí taxislužby v Praze metodou experimentu, jehož jsem byl sou- částí jako figurant. Pečlivě jsem plnil reálně jeden požadavek systému za druhým a zaznamenával ekonomické náklady s ním spojené v procesu získání všech potřebných povolení.

 • 2018-4 1 - kopie

  Jak měřit chytré město v dopravě? Dejme slovo indexům

  Jedním z oblíbených klišé komunálních politiků je mluvit o tom, jak je nutné, aby jejich město bylo „chytré“. Ale co se vlastně pod tímto pojmem skrývá? Žádná přesná obecně používaná definice asi neexistuje, ale obecně se dá říct, že chytré město je město, které používá moderní IT technologie ke zlepšování a usnadňování života svých obyvatel. Existuje několik organizací, které měří, jak „chytrá“ jednotlivá města jsou. Tyto organizace pak své poznatky často publikují, obvykle ve formě žebříčků měst. Podívejme se na oblast, která aktuálně velmi trápí nejen hlavní město v České republice. Ano, tušíte správně. Tento článek se bude zabývat oblastí dopravy.

 • Fotka web (ČB)

  Chytré město využívá stávající technologické platformy, nevymýšlí nové

  Termín chytré město zařadila moderní evropská společnost do slovníku velmi rychle. A není divu. Každý obyvatel (volič) samozřejmě chce, aby město, v němž žije, pracuje nebo studuje, bylo chytré, efektivní a příjemné k životu. A proto to chtějí i politici. Nebo to aspoň slibují. Jak ale udělat, aby se moderní technologie staly dobrým sluhou, nikoliv zlým pánem?

 • T-O 0_2016 Rozhovor s F. Schneiderem

  Rozhovor s Tomášem Prouzou o správním trestání potravinových řetězců

  Tomáš Prouza má s byznysem dlouholeté zkušenosti. Vedle kariéry ve veřejném sektoru disponuje jeho profesní životopis kapitolami ze světa žurnalistiky, úspěšného podnikání, z komerčního bankovnictví nebo poradenství a consultingu. I proto málokoho překvapí jeho angažmá v pozici prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), na které může oba světy – ten veřejný a soukromý – velmi efektivně propojovat. Jednou z oblastí, kde Prouza a SOCR momentálně poukazují na četné nedostatky, je oblast správního trestání v oblasti maloobchodu s potravinami. Právě tohoto tématu se týkal náš rozhovor.

 • 2018-3 13

  Základní neufinancovatelný příjem

  Co je to Universal Basic Income (dále UBI), neboli základní nepodmíněný příjem? S tímto termínem se zřejmě většina čtenářů již dříve setkala. Jde o nepodmíněný transfer, který jeden subjekt (většinou stát) vyplácí bez dalších otázek jiným subjektům (většinou občanům). Všem ve stejné výši a bez výjimky. Smyslem tohoto transferu bohatství je potom zajištění důstojné základní životní úrovně pro všechny občany bez ohledu na jejich způsob chování, zdraví, věk, vzdělání apod. Ač tento koncept získal na popularitě na přelomu tohoto desetiletí, nejde o žádnou novinku. První zmínky o principech UBI lze najít už v 16. století.

 • 2018-3 9

  Anketa: Hodnota volebního hlasu

  Všeobecné, rovné a tajné volební právo patří k pilířům demokracie. Ne každý však možnosti ovlivňovat věci veřejné přisuzuje stejnou váhu, což generuje otázku týkající se hodnoty volebního hlasu. Na toto zajímavé téma jsme se zaměřili v naší anketě a zeptali se oslovených:

  1. Jaká je podle vás hodnota volebního hlasu?

  2. Za jakou částku v korunách byste se vzdal/a svého hlasu ve volbách do Poslanecké sněmovny, to jest nedostavili byste se k volbám?

 • IMG_1544

  Nekonzistentní regulace ničí podnikání, shodli se účastníci pracovní snídaně CETA

  O problémech v komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem se v posledních měsících napsalo hodně. Slovník moderního českého jazyka byl obohacen o termín „zakleknout na…“. Účastníci pracovní snídaně Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) se při diskusi na toto téma shodli, že ve státní správě nemůže existovat žádné místo pro libovůli, která by umožnila nevoleným úředníkům ohýbat předpisy a využívat pravomoci k plnění cílů, pohříchu často vymezených na politickou objednávku.

 • 2017-3 13

  Jak regulovat hazard? Řešením může být analýza lokálních dopadů regulace – LIA

  Již více než rok pracuje CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz spolu s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR na vědecko-výzkumném projektu, jehož cílem je definovat nové možnosti v regulaci hazardu. Hlavním pilířem projektu je aplikace ekonomické analýzy (analýza nákladů a výnosů) do specifických podmínek municipální politiky prostřednictvím unikátního nástroje: Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment – LIA). Stane se ekonomie v kombinaci s decentralizací rozhodování směrem k obcím novým směrem v regulaci hazardu na území České republiky?