2_2016_Prečo filmy stahovat

Prečo filmy sťahovať?

2. 6. 2016, 11.20 - Trade-off 2/2016 - Richard Ďurana

V súvislosti s právami duševného vlastníctva je hneď na začiatku vhodné pripomenúť, že copyrighty, respektíve ich porušovanie, ktoré bývajú tak často predmetom diskusií v médiách či v národných i nadnárodných parlamentoch, sú v porovnaní s patentmi ekonomicky takmer bezvýznamné. V USA napríklad filmový a hudobný priemysel spolu zamestnáva menej ľudí ako IBM alebo nábytkársky priemysel. Ide však o dobre organizovanú a hlasnú záujmovú skupinu, ktorá vytrvalo presadzuje svoje „práva“.

Úvodzovky som nepoužil náhodou. Aj menej zdatný používateľ Google si pomerne rýchlo na internete dohľadá, že práva duševného vlastníctva, špeciálne copyrighty, vznikli historicky ako privilégiá, respektíve monopolné výsady, ktorých úlohou bolo eliminovať riziká šírenie kacírskych myšlienok a informácií podkopávajúcich autoritu kráľovských rodín po rozšírení Gutenbergovej tlače spojenej s dovtedy nevídanou expanziou poznania naprieč kontinentom.

Samizdaty a letáky už nebolo nutné prepisovať ručne, naopak, ich šírenie sa extrémne zjednodušilo a zrýchlilo, na čo verejné autority reagovali cenzúrou vo forme zavedenia monopolov. Prvému modernému zákonu o copyrighte, ktorý bol prijatý v Anglicku v roku 1710, predchádzali tlačiarske monopoly z roku 1557.

V roku 1998 sa udiala udalosť, ktorá odštartovala novodobé „pirátstvo“. Recording Industry Association of America (RIAA, ekvivalent českej OSA) podala súdnu žalobu na dovtedy neznámu spoločnosť Diamond Multimedia Systems. Táto spoločnosť sa „previnila“ tým, že ako prvá predávala prenosné zariadenie schopné prehrávať hudbu v komprimovanom formáte, ktorý vtedy poznal len málokto: mp3. RIAA súdny spor nielen prehrala, ale zároveň spopularizovala dovtedy neznámy formát, v dôsledku čoho ľudia masívne konvertovali svoje elpéčka a cédéčka do užívateľsky mimoriadne pohodlných empétrojok. RIAA tak nepriamo sama spôsobila takzvanú napsterizáciu internetu. Ľudia totiž veľmi rýchlo zistili, že malé mp3 súbory sa dajú pohodlne zdieľať s ostatnými na internete.


Pokračování v Trade-off 2/2016.
Objednat časopis.


Autoři:

Podobné články