odpady-1

Třídění a recyklace obalových odpadů: monopol lepší konkurence?

10. 1. 2017, 13.58 - Trade-off 4/2016 - Aleš Rod

Odpadové hospodářství představuje zajímavý fenomén – většina lidí mu nevěnuje vůbec žádnou pozornost až do té chvíle, dokud nepřestane fungovat. Odedávna ale platí, že jakmile přestane v zemi fungovat odpadové hospodářství, začínají skutečné problémy. Jak nastavit systém nakládání s odpady tak, aby byl funkční a ne příliš nákladný? Možné cesty ukážeme na příkladu řešení obalových odpadů.

V souvislosti s růstem blahobytu ve společnosti roste spotřeba. Jednoznačně. Technologický pokrok v uchovávání výrobků a snižování nákladů na dopravu navíc způsobily, že drtivou většinu výrobků spotřebováváme mimo místo výroby. Nároky na obalové hospodářství rostou. I proto roste tlak na větší efektivnost při nakládání s odpady, které jsou tvořeny obalovou složkou.

Ukazuje se, že spoléhat se na dobrovolná řešení nestačí. Přirozenost lidského jednání je – řekněme si to upřímně – v oblasti třídění odpadů řízena především vlastní pohodlností a argumentem „co já sám zmůžu proti všem“. Proto se pohybujeme v oblasti second-best řešení, tedy v oblasti, kde lidské jednání přímo ovlivňuje určitá podoba regulace a generuje tak nepřirozené motivace nám všem.

V oblasti obalových odpadů nabízí v evropských státech řešení tři slova – rozšířená odpovědnost výrobce.

Koncept EPR a kolektivní systémy

Rozšířená odpovědnost (povinnost) výrobců obalů (Extended Producer Responsibility – EPR) představuje zásadní pilíř odpadového hospodářství ve všech členských zemích Evropské unie. Ačkoliv s výrobky a jejich obaly v konečném důsledku nakládají zákazníci, v rámci EPR právě výrobci musí zajistit kontrolu nad celým cyklem obalového materiálu použitého  k ochraně jejich výrobku, a to včetně sběru, roztřídění (separace) a využití obalových odpadů. Výrobci vyrábějící obaly (tedy potenciální odpad – něco, co lidé nechtějí nebo čeho se chtějí zbavit) mají na výběr, zda zajištění sběru jimi vyprodukovaných obalových materiálů zajistí sami, nebo zda využijí možnost sdílení nákladů na sběrnou síť prostřednictvím provozovatele kolektivního systému (Producer Responsibility Organization – PRO).

Kolektivní systém je společný podnik zainteresovaných výrobců obalových odpadů, kteří díky tomu využívají úspory z rozsahu. Pro každou firmu zvlášť (jeden vyrábí mobilní telefony v papírové krabici, druhý vyrábí potraviny v igelitovém obalu…) by bylo ekonomicky nemyslitelné zajistit vlastní sběrnou síť použitých obalů v celé zemi. Proto se výrobci dohodnou a sdílenými náklady vytvoří jednu firmu (kolektivní systém), která provozuje sběr obalů ve vlastní síti a která pak těmto výrobcům vystavuje osvědčení, že svou zákonnou povinnost sbírat vlastní obaly plní. Nakládání s obalovými odpady prostřednictvím kolektivních systémů dosahuje velmi dobrých výsledků, neboť je v zájmu všech zainteresovaných firem, aby sběr obalů (politický cíl) probíhal maximálně efektivně.

Celý článek v Trade-off 4/2016


Autoři:

Podobné články

 • img_3372

  Odpady a legislativa v České republice v roce 2017

  Česká republika potřebuje novou legislativu k odpadům, shodují se odborníci.

  „Uvidíme ve čtvrtek.“ Právě to byla paradoxně nejčastější věta, která od odborníků zaznívala na úterní pracovní snídani věnované odpadovému hospodářství v České republice. Právě ve čtvrtek 12. ledna totiž bude Legislativní rada vlády ČR projednávat klíčovou legislativní úpravu tuzemského odpadového hospodářství, konkrétně dvou předpisů (novela zákona o odpadech + nový zákon o výrobcích s ukončenou životností), a určí tak, zda Česká republika zůstane skládkařskou velmocí, nebo se stane moderní ekonomikou s tlakem na vysokou míru využití odpadu.

 • T-O 0_2016 Rozhovor s F. Schneiderem

  ROZHOVOR: Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí ČR

  Odpadová politika ČR je ambicióznější než cíle EU. A je to tak správně.

 • igelitky

  Igelitové tašky pro vaše dobro

  V čem se pletou odpůrci jednoho z největších moderních vynálezů?

 • odpady

  Nový zákon o odpadech: Odpad je nezbytné více využívat

  Ministerstvo životního prostředí po několikaměsíčních peripetiích na přelomu prázdnin dokončilo návrh novely zákona o odpadech, který se momentálně prokousává legislativním procesem. V něm podobné texty zpravidla čelí intenzivnímu nájezdu zájmových skupin. A buďte si jisti, že i zde jde o krvavou bitvu – obcí, průmyslu, odpadových firem i ekologických organizací. Novela zákona, jež je výsledkem široké diskuse nad podobou odpadového hospodářství v České republice, přitom obsahuje hned několik velmi zajímavých pilířů pracujících s ekonomickými motivacemi všech zúčastněných. Projděme několik z nich...