1_2016_Veblen, luxus ...

Veblen, luxus a typy luxusních statků…

18. 3. 2016, 10.50 - Trade-off 1/2016 - Aleš Rod

Vyspělá společnost na evropském a americkém kontinentu se již přes sedmdesát let nemusela zabývat zásadními tématy jako válka, hladomor nebo strach o život. Proto dochází k významnému posunu společenských hodnot k merkantilistickému vnímání světa. Signalizací úspěchu se stává okázalá zahálka – vynakládání bohatství na neproduktivní věci, kterými demonstrujeme úspěch. Důkazy pro toto tvrzení vidíme každý den v ulicích evropských, amerických i asijských měst. A projevuje se to i v jazyce, který používáme.

Ve vyhledávači Google se výrazy spojené s luxusem a jeho nabytím objevují významně častěji než výrazy chudoba a potírání chudoby. Anglické slovo luxury generuje 862 milionů výskytů, zatímco protikladné slovo poverty 156 milionů výskytů a slovo misery jen 48 milionů výskytů. Výsledky v České republice jsou přitom ještě markantnější než při vyhledávání v anglickém jazyce – slovo luxus generuje přes 50 milionů výskytů, přičemž slovo chudoba má jen 600 tisíc výskytů. Definice úspěchu dokonce změnila příčinnou souvislost „vydělej a pak kup“ na „kup a pak vydělej“. Luxus zkrátka táhne. Ale proč?

Veblenův efekt a sexuální signalizace
Strnulost vztahu původ = majetek navždy prolomil příchod průmyslové revoluce. Díky ní došlo nejen k výraznému růstu počtu obyvatel disponujících obrovským majetkem, nashromážděným často během jedné generace, ale také k posilování střední třídy. I proto průmyslovou revoluci doprovázela také společenská revoluce. Sociální status již nebyl definován původem, ale stal se vektorem více faktorů určujících společenské postavení – majetek, společenské konvence či pěstování aktivit, z nichž neplynul žádný produktivní výsledek… To vše si mohli dovolit lidé, kteří byli bohatí a toto bohatství navenek signalizovali. V klasickém díle Thorsteina Veblena s názvem The Theory of Leisure Class (Teorie zahálčivé třídy), které můžeme směle označit za základy ekonomie luxusu, se právě v tomto kontextu objevuje termín „okázalá zahálka“ – příslušnost k nejvyšší společenské vrstvě dávali lidé na odiv aktivitami a oblečením, které byly naprosto nevhodné pro produktivní činnost. Tou opovrhovali.


Pokračování v Trade-off 1/2016.
Objednat časopis.


Autoři:

Podobné články

  • 2_2016_luxus

    Výzkum ekonomie luxusu: Kdo nakupuje luxusní zboží? A proč?

    V prvním letošním vydání časopisu Trade-off byly analyzovány motivace, které vedou lidi ke spotřebě drahých, luxusních statků. Lidé totiž nemají užitek pouze z toho, že luxus sami spotřebovávají, ale i z toho, jak jejich spotřebu vnímají ostatní. Spotřeba drahých, luxusních výrobků je velmi efektivní nástroj, jak ostatním demonstrovat bohatství, úspěch, či dokonce vzbudit sexuální přitažlivost. Ale jací lidé nakupují luxus? A proč?