O projektu

Trade-off: Vaše argumentační výhoda

Trade-off je čtvrtletník určený TOP manažerům soukromého a veřejného sektoru, právníkům, ekonomům, vědcům, umělcům, podnikatelům, politikům  a všem, kteří si nemohou z titulu své funkce/pozice dovolit nemít argumentační a informační převahu. Je především určen lidem, kteří nesou osobní odpovědnost za přijímaná rozhodnutí s dopadem na větší komunity.

Obsah časopisu tvoří čtivou formou psané odborné články a analýzy z oblasti ekonomie, práva a historie. Nedílnou součástí Trade-off jsou rozhovory se zajímavými osobnostmi, vysvětlující komentáře k aktuálním politickým a ekonomickým tématům a vyhodnocení minulých prognóz renomovaných institucí.

Periodicita: 4 vydání/1 rok
Počet stran: 80 +
Cena: 250,- Kč (200,- Kč při ročním předplatném – objednávka předplatného)
Vydavatel: CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.